A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

Bardo

Tibetaans voor \”tussenstaat\”, de toestand tussen de dood en de wedergeboorte

Bel

Ook wel \”ghanta\”. Ritueel voorwerp dat symbool staat voor de kennis van de leegte en van alle verschijningen. Ook vertegenwoordigt ze de vergankelijkheid en het vrouwelijke principe. Samen met de vajra (diamantscepter) staan ze symbool voor de weg naar de verlichting: weg en doel zijn één.

Bodhicitta

Wordt wel vertaald met \”verlichtingsgeest\”, de motivatie om alle voelende wezens te helpen de verlichting en dus het boeddhaschap te bereiken. Dit is de motivatie van een bodhisattva en een boeddha.

Bodhisattva

Sanskriet voor \”verlichtingswezen\”, een wezen dat zich ervoor inspant andere voelende wezens te helpen de verlichting te bereiken en die, vanwege dat doel, zijn eigen verlichting als het ware uitstelt. Bodhisattva\’s zijn zelf al zo ver op hun pad naar de verlichting dat zij niet meer beinvloedbaar zijn door natuurwetten. Zij kunnen dus diverse verschijningsvormen aannemen, zich vermenigvuldigen en op meerdere plaatsen tegelijkertijd zijn. Voorbeelden van bodhisattva\’s zijn: Avalokiteshvara, Tara, Manjushri, Vajrapani en Samantabhadra.

 

Boeddha

Een volledig verlicht wezen, dat een diepgaande kennis van de aard van de werkelijkheid heeft bereikt. Om die reden is hij/zij niet meer gebonden aan de kringloop van wedergeboorten (samsara). Als over \”de boeddha\” wordt gesproken verwijst dit meestal naar boeddha Sakyamuni, ofwel de historische boeddha.

©SOTC

 

Boeddhisme

Wereldreligie gebaseerd op de leringen van boeddha Sakyamuni die rond de 6e eeuw voor Christus in India leefde en de hoogste staat van verlichting bereikte

Bön

Religie die al voorkwam in Tibet nog voordat het Boeddhisme zijn intrede deed. Het vereren van de koning stond hierin centraal. Tegenwoordig wordt Bön gezien als een vijfde school binnen het Tibetaans Boeddhisme waarin de boeddhistische leer met pré-Boeddhistische elementen wordt gecombineerd. Opvallend is dat aanhangers van de Bön altijd tegen de klok in om Boeddhistische bouwwerken heen lopen, terwijl Boeddhisten dit met de klok mee doen.

Boterthee

Thee met water, melk en suiker en daarin nog een klont zoute boter. Deze Tibetaanse thee wordt veel gedronken in de kloosters en dorpen.