ANBI

ANBI pagina

Doelstelling en verslag
De Stichting Tibet Support Groep is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN-nummer is 0094.79.624. De statutaire doelstelling van de stichting “is het steunen van het verlangen van het volk van de Tibetanen – zowel die binnen alsook die buiten Tibet wonen – in hun streven naar zelfbeschikking, eerbiediging van de rechten van de mens, en verbetering van de algemene leefbaarheid van het Tibetaanse land”. De stichting is opgericht op 25 september 1989.
Beleidsplan
Het beleidsplan is het organiseren van campagnes en demonstraties in Nederland en de Europese Unie, uitgave van de Tibet Nieuwsbrief 4 tot 6 keer per jaar, het schrijven van opiniërende en informerende artikelen voor de Nederlandse media en het organiseren informatieavonden over Tibet. In ons beleid nemen onze winkel in de Spuistraat in Amsterdam en onze webwinkel een belangrijke plaats in. We streven ernaar zoveel mogelijk producten in de winkel af te nemen bij coöperaties en kloosters van Tibetanen. We hebben hiervoor rechtstreekse contacten met leveranciers in m.n. India. Een belangrijke partner van de Tibet Support Groep in Nederland is International Campaign for Tibet (ICT). Waar mogelijk worden acties van (organisaties) van de Tibetaanse gemeenschap in Nederland (financieel) ondersteund.
Verslag 2017
* In 2017 is een nieuwe website ontwikkeld met meer mogelijkheden voor informatie, social media en uitgebreidere faciliteiten voor de webwinkel.
*Verspreid over Nederland heeft de Tibet Support Groep deelgenomen aan festivals en braderieën met stands en acties. Een belangrijke rol hierbij speelden de lokale Tibetgroepen.
*De Tibet Support Groep heeft afgelopen jaar een samenwerking opgezet met de stichting GuChuSum in India om Tibetaanse vluchtelingen en ex-politieke gevangen bij te staan. GuChuSum maakt ook textielproducten die in onze winkel en webwinkel verkocht worden.
*In november is intensief contact geweest met een delegatie van het Tibetaanse parlement, die op bezoek was in Amsterdam.
*Verder nam de Tibet Support Groep deel aan internationale petities, zoals tegen voetbalclub Liverpool FC omdat deze zich laat sponsoren door het Chinese bedrijf Tibet Water en een petitie voor de ondersteuning van Kokoxili in nood, voor het land van de nomaden in Tibet.
*In mei 2017 heeft de Tibet Support Groep bij de Chinese ambassade in Den Haag een petitie aangeboden om aan te dringen op de vrijlating van de Panchen Lama en op 10 maart 2017 is de Tibetaanse volksopstand herdacht met een demonstratie in Den Haag, waarbij Nyima Lhamo als speciale gast aanwezig was. Zij is de nicht van Tenzin Delek Rinpoche. Hij overleed drie jaar geleden onder verdachte omstandigheden in een gevangenis in Tibet. Nyima Lhamo ontvluchtte Tibet om aandacht te vragen voor deze zaak en de mensenrechtensituatie in Tibet.
*Belangrijke doorlopende activiteiten van de Tibet Support Groep waren de inzet, in aansluiting op internationale acties, om de Tibetaanse schrijver Shokjang vrij te krijgen en het ondersteunen van het Tibetan Music Preservation Project. Shokjang is uiteindelijk in maart 2018 vrij gelaten. *Het bemensen en verzorgen van de winkel en op peil houden van de voorraad is onderdeel van het dagelijkse werk van de Tibet Support Groep
*In 2017 heeft de TSG vier Nieuwsbrieven gepubliceerd en verspreid onder donateurs.

Personele organisatie
De personele organisatie van de Tibet Support Groep bestaat grotendeels uit de inzet van vrijwilligers. Om continuïteit te garanderen zijn voor coördinatie, organisatie en financiën twee personen op uurbasis werkzaam voor de stichting. Sinds november 2016 zijn er geen werknemers meer in loondienst.
Bestuur
De voorzitter van de Tibet Support Groep is Tsering Jampa, secretaris is Maaike Riemersma en (waarnemend) penningmeester is Henk Piek. Voorzitter en secretaris zijn onbezoldigd, de waarnemend penningmeester krijgt een vergoeding.

Contactgegevens
Post:
Tibet Support Groep Nederland
Postbus 3673
1001 AL Amsterdam
www.tibet.nu
Mail: info@tibet.nu
Winkel:
Spuistraat 185-A
1012 VN Amsterdam
www.tibetwinkel.nl

Financiele verantwoording Tibet Support Groep Nederland