ANBI

ANBI
Doelstelling en verslag
De Stichting Tibet Support Groep is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN-nummer is 0094.79.624. De statutaire doelstelling van de stichting “is het steunen van het verlangen van het volk van de Tibetanen – zowel die binnen alsook die buiten Tibet wonen – in hun streven naar zelfbeschikking, eerbiediging van de rechten van de mens, en verbetering van de algemene leefbaarheid van het Tibetaanse land”. De stichting is opgericht op 25 september 1989.
Beleidsplan
Het beleidsplan is het organiseren van campagnes en demonstraties in Nederland en de Europese Unie, uitgave van de Tibet Nieuwsbrief 4 tot 6 keer per jaar, het schrijven van opiniërende en informerende artikelen voor de Nederlandse media en het organiseren informatieavonden over Tibet. In ons beleid nemen onze winkel in de Spuistraat in Amsterdam en onze webwinkel een belangrijke plaats in. We streven ernaar zoveel mogelijk producten in de winkel af te nemen bij coöperaties en kloosters van Tibetanen. We hebben hiervoor rechtstreekse contacten met leveranciers in m.n. India. Belangrijke partner van de Tibet Support Groep in Nederland zijn International Campaign for Tibet (ICT) en International Tibet Network. Waar mogelijk worden acties van (organisaties) van de Tibetaanse gemeenschap in Nederland (financieel) ondersteund.

Personele organisatie
De personele organisatie van de Tibet Support Groep bestaat grotendeels uit de inzet van vrijwilligers. Om continuïteit te garanderen zijn voor coördinatie, organisatie en financiën twee personen op uurbasis werkzaam voor de stichting. Sinds november 2016 zijn er geen werknemers meer in loondienst.
Bestuur
De voorzitter van de Tibet Support Groep is Tsering Jampa, secretaris is Maaike Riemersma en (waarnemend) penningmeester is Bert Koolhaas. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Contactgegevens
Post:
Tibet Support Groep Nederland
Postbus 3673
1001 AL Amsterdam
www.tibet.nu
Mail: info@tibet.nu
Winkel:
Spuistraat 185-A
1012 VN Amsterdam
www.tibetwinkel.nl
Het rekeningnummer van de TSG is:
IBAN NL23INGB0000341919 t.a.v. stichting Tibet Support Groep Nederland
BTW NL0094.79.624B01
KvK 41208899

JAARCIJFERS:

Financiele verantwoording Tibet Support Groep Nederland 2016-2017

Financiele verantwoording Tibet Support Groep Nederland 2018 en 2019

Financiele verantwoording TSG 2020

Financiele verantwoording  TSG 2021

ANBI jaarcijfers 2022

ANBI jaarcijfers 2023

JAARVERSLAGEN:

TSG Jaarverslag 2017
TSG jaarverslag 2018
TSG Jaarverslag 2019
TSG Jaarverslag 2020
TSG Jaarverslag 2021
TSG Jaarverslag 2022
TSG Jaarverslag 2023

Nieuwsbrieven van de TSG vanaf december 2016: klik hier