A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O

Om mani padme hum

Bekendste mantra in het Tibetaans Boeddhisme. Het is de mantra van Avalokiteshvara. In zijn geheel zou de mantra \”O, juweel in de lotusbloem\” betekenen, maar eigenlijk is het niet te vertalen. De lettergreep OM staat voor lichaam, geest en taal van de Boeddha, MANI voor de weg van de leer, PADME voor het wijsheidsaspect en HUM duidt op de vereniging van wijsheid en de weg.

Onwetendheid

Centraal begrip in het Boeddhisme. Volgens de Dharma komt uit onwetendheid alle lijden voort. Het gaat hierbij niet om ontwetendheid in de zin van \”iets niet weten\”, maar om het gebrek aan kennis over de ultieme werkelijkheid, de leegte.