Sutra (soetra)

Boeddhistische tekst met lering van de Boeddha