Het Internationale Tibet Netwerk in vogelvlucht

Het Internationale Tibet Netwerk:
Maak kennis met the International Tibet Network.
Sinds jaar en dag is de Stichting Tibet Support Groep Nederland aangesloten bij het International Tibet Network. Dit netwerk verenigt ruim 180 organisaties wereldwijd die gezamenlijk acties en campagnes inzetten voor de Tibetaanse zaak.

Over het Internationale Tibet Netwerk.
Het Internationale Tibet Netwerk is een wereldwijde coalitie van Tibet-gerelateerde niet-gouvernementele organisaties. Het doel ervan is de effectiviteit van de wereldwijde Tibetbeweging te maximaliseren. Het netwerk werkt aan het vergroten van de capaciteit van individuele ledenorganisaties, ontwikkelt gecoördineerde strategische campagnes en stimuleert een grotere samenwerking tussen organisaties, waardoor de Tibetbeweging als geheel wordt versterkt.

Netwerkleden zijn toegewijd aan geweldloosheid als fundamenteel principe van de Tibetaanse strijd. Zij beschouwen Tibet als een bezet land en erkennen de Tibetaanse regering in ballingschap als enige legitieme regering van het Tibetaanse volk. Naast deze principes respecteert het Internationaal Tibetnetwerk de verscheidenheid van standpunten en meningen van haar lidorganisaties, bijvoorbeeld over de toekomstige politieke status van Tibet, en gelooft dat diversiteit de beweging versterkt.

Momenteel zijn er meer dan 180 aangesloten ledenorganisaties. Het dagelijks functioneren van het netwerk wordt beheerd door een klein secretariaat, wiens werk wordt doorgezeten door een verkozen stuurgroep. Steering Committee leden vertegenwoordigen alle zes continenten waar Tibet groepen bestaan.

Status van Internationale Tibet Netwerk
Het Internationale Tibet Netwerk is gebaseerd de Verenigde Staten van Amerika, waar het niet-winstoogmerk status heeft. Individuele leden van het stuurcomité vormen de raad van het netwerk en ontmoeten elkaar jaarlijks om hun verantwoordelijkheden te vervullen en te verantwoorden.

Lees meer

Campagne
Bekijk een van de actuele campagnes van het International Tibet Network, Unite for Tibet.
Unite For Tibet (samen voor Tibet) is een collectieve reactie van de Tibetbeweging op de zelfverbrandingen en de onderdrukking die nu plaatsvindt in Tibet.

Europe Tibet Group Meeting 2015 © ITN
Delen: