Rijksuniversiteit van Groningen lonkt naar China

Nieuwsuur kwam met een bijzonder bericht op 26 augustus jl.; de Rijksuniversiteit Groningen is van plan een campus te openen in Yantai, China.

Een meerderheid van de Universiteitsraad bleek al snel tegen een campus en opleidingen van RUG in het Chinese Yantai, maar in oktober zal het RUG-bestuur met een zogenaamd beter onderbouwd plan komen om dit initiatief alsnog door te zetten.

Drs. B.J. de Bree vindt het vreemd dat de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer tot dusver, zover bekend, nog steeds geen standpunt heeft ingenomen met betrekking tot het voornemen van Nederlandse wetenschappelijke instellingen samenwerkingsverbanden aan te gaan met totalitaire staten. Hij klom in de pen en schreef aan de commissie OCW:
“…Dat betekent dat de Nederlandse overheid willens en wetens wetenschappelijke contacten en samenwerking met totalitaire staten in de toekomst gaat stimuleren en subsidiëren.
En er is al veel hard bewijs van het optreden van de rigide Chinese autoriteiten ten aanzien van publicaties met voor hen onwelgevallige uitkomsten. Men mag toch een duidelijke opstelling in deze kwestie verwachten van uw commissie, dat onafhankelijke vrije wetenschapsbeoefening en persvrijheid beschouwt als een van de rotsvaste pijlers onder het gehanteerde onderzoeks-en onderwijsbeleid.

Even nog in herinnering brengend: het is al vaker voorgekomen, dat wetenschappers uit totalitaire staten er met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vandoor gingen richting eigen land, en daarmee met hulp van de Nederlandse overheid de terreur in eigen land en de bedreiging van de directe omgeving konden voortzetten. Ik heb het hier over de rol van Abdul Qadir Khan, die met medeweten van de directie van Urenco, geheime resultaten van nucleair onderzoek direct doorspeelde naar de regering in Pakistan. In deze kwestie werd de Nederlandse klokkenluider schaamteloos en oneervol ontslagen.

China wordt een communistisch land genoemd, maar het is en wordt steeds meer een fascistische militaire grootmacht. Wellicht ten overvloede som ik nog enige andere, algemeen bekende, punten op die pleiten tegen wetenschappelijke samenwerking met de Chinese autoriteiten:

  1. Tibetanen werden en worden wreed onderdrukt, hun cultuur vernietigd
  2. Er is geen academische vrijheid en al zeker geen persvrijheid
  3. Ook in Hong Kong hebben ze inmiddels geleerd dat elk streven naar democratie wordt bestraft met forse gevangenisstraf
  4. Er is nog altijd een onbekend hoog aantal politieke gevangenen in China
  5. Er is nog altijd een onbekend aantal executies van politieke gevangenen in China
  6. De illegale activiteiten van China in de Zuid-Chinese Zee zijn en blijven onacceptabel
  7. De claim van China op onafhankelijk Taiwan is en blijft onacceptabel
  8. De niet aflatende steun van China aan het hersenloze fascistische terreurregime in Noord Korea is onacceptabel
  9. Wie contacten van welke aard ook propageert met China heeft uitsluitend oog voor korte termijn kortzichtige economische belangen
  10. Wie zaken doet met China werkt willens en wetens mee aan het versterken van een nietsontziende dictatuur.”

De Commissie Cultuur, Onderwijs en Wetenschap heeft nog geen reactie gegeven.
Studenten en medewerkers vinden dat in China garanties voor academische vrijheid ontbreken en zien weinig in de plannen. Hoewel de Chinese overheid stelt dat de academische vrijheid zelfs wettelijk is gegarandeerd, is het maar de vraag wat dat in de praktijk werkelijk voorstelt. Zelfcensuur onder druk van Beijing is niet denkbeeldig, neem de Universiteit van Cambridge die onlangs honderden artikelen wilde censureren op de universiteits- website, waaronder artikelen over Tibet en studentenprotesten.
Studenten zijn bezorgd dat de beste onderwijzers richting China gestuurd worden, en dat voor Nederlandse studenten bestemde financiële middelen richting China verdwijnen.
Het universiteitsbestuur zal proberen in oktober alsnog een meerderheid te krijgen voor de plannen. Financieel gewin heeft blijkbaar voorrang op de grondbeginselen van de universiteit ende academische vrijheid.

Drs. B. J. de Bree heeft het televisieprogramma Buitenhof voorgesteld een debat uit te zenden met voor- en tegenstanders over deze kwestie. Hij heeft nog geen reactie ontvangen.
Drs. B. J. de Bree is gepensioneerd docent Commerciële Economie Avans Hogeschool Breda. Naar aanleiding van de plannen van de Universiteit van Groningen heeft hij flink aan de bel getrokken en roept op tot actie.
Ondersteun het verzet op de faculteit.

bronnen: Drs. B.J. de Bree, Nieuwsuur, lijstcalimero, International Campaign for Tibet

Delen: