Zwitserland laat Tibetanen in de steek

Ooit waren Tibetanen de lievelingen van Zwitserland. Maar de tijden zijn veranderd en Tibetanen zijn nu ongewenste vluchtelingen. Bijna 300 Tibetanen wordt gevraagd Zwitserland te verlaten.

De Zwitserse overheid heeft de nationaliteit van alle Tibetaanse vluchtelingen in Zwitserland officieel omgezet in “burgers van China”. De Zwitserse regering beweert dat er teveel Tibetanen naar het zogenaamd meest stabiele land van Europa komen. Maar in vergelijking met andere vluchtelingen en buitenlandse groepen is de groep Tibetanen marginaal, maximaal 10.000. Er zijn bijvoorbeeld minstens 80.000 Tamils in Zwitserland. Of anderen, zoals vluchtelingen uit voormalige Joegoslavische landen, overschrijden het aantal van 100.0000. Dus waarom deze zeer strikte maatregel tegen de Tibetanen? Dit komt doordat de Chinese overheid ervan baalt dat Zwitserland een sterke basis is geworden voor de Tibetaanse beweging, en China Zwitserland onder druk zet, om daar paal en perk aan te stellen. Tibetanen zijn de meest geïntegreerde nieuwkomers in Zwitserland, en een van de eerste groepen vluchtelingen die er een plek kregen, aldus Loten Namling, een Tibetaan uit Zwitserland, muzikant en activist, die al tijden aandacht vraagt voor de problemen van Tibetanen in Zwitserland. Hij is ervan overtuigd dat Zwitserland zijn oren laat hangen naar China.

De Tibetaanse diaspora verwijst naar de verspreiding van Tibetanen buiten Tibet. Deze verspreiding kwam in 1950 op gang, toen het Volksbevrijdingsleger Tibet binnenviel en er het bestuur in handen nam. Sinds 1959 werden 54 vluchtelingenkampen opgezet in India, Nepal en Bhutan. Zwitserland was het eerste Europese land dat de buurlanden van Tibet aanbood, een grote groep Tibetaanse vluchtelingen op te nemen. Sinds het begin van de jaren zestig werd in twintig jaar tijd aan duizend Tibetanen in Zwitserland asiel aangeboden. Ouderen kregen een baan als fabrieksarbeider en jongeren kregen de kans een opleiding te volgen.
Tibetanen in Zwitserland die bekendheid kregen waren onder meer de zangeres Dechen Shak-Dagsay en muzikant/activist Loten Namling.

Vluchtelingen, ook Tibetaanse vluchtelingen, krijgen heden ten dage in Zwitserland moeilijk voet aan de grond. In 2016 verschenen er nieuwsberichten dat vluchtelingen die aankwamen in Zwitserland hun geld en kostbare bezittingen af moesten staan. Naar aanleiding van commotie rond het idee zoiets in te voeren in Denemarken, bleek dat Zwitserland dit al langer deed. De vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) noemde het ‘een aanslag op de waardigheid van vluchtelingen’.

Nu gaat Zwitserland nog een stap verder. Waar het land ooit lof oogstte voor de opvang van Tibetanen en het oogde als veilige haven voor Tibetaanse vluchtelingen, is het nu veranderd in een hardvochtig oord dat plompverloren het Chinese beleid lijkt aan te hangen.

Tibetsun.com meldde op 13 september 2017 een tweede zelfdoding in Zwitserland van een Tibetaanse asielzoeker.

De man liet twee afscheidsbrieven achter waarin hij vraagt om aandacht voor Tibet bij de Verenigde Naties, en om terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet.

De man kreeg in Zwitserland geen verblijfsvergunning, hij beschikte volgens de Zwitserse immigratiedienst niet over voldoende bewijs waar hij vandaan kwam en hij kon volgens hen niet afdoende bewijzen dat hij door  de Chinese overheid vervolgd zou worden bij terugkeer.

 

Loten Namling, kunstenaar/zanger/activist uit Zwitserland, voerde actie tegen het omzetten van zijn nationaliteit door de Zwitserse overheid van Tibetaans in Chinees. Hij verklaarde de Chinese nationaliteit te weigeren. Nu ben ik stateloos, aldus Namling.

bronnen AD.nl, Loten Namling, wikipedia

 

 

Delen: