Lezing ZH de Dalai Lama in Rotterdam

De dag begon met een gesprek tussen de Dalai Lama en de acteur Richard Gere, voorzitter van de International Campaign for Tibet. De International Campaign for Tibet bestaat dertig jaar.  De conversatie tussen de Dalai Lama en Richard Gere maakte onderdeel uit van een serie evenementen dit jaar ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van ICT. ICT werd op 15 maart 1988 in Washington DC opgericht om het Tibetaanse volk en de visie van de Dalai Lama te ondersteunen.

16 september 2018 Ahoy foto: SOTC/TSG

Hierna gaf Zijne Heiligheid een lezing over het onderwerp ‘Waarom mededogen essentieel is in deze onrustige tijd’

16 september 2018 ZH de Dalai Lama in Ahoy foto: SOTC/TSG

Waarom mededogen essentieel is in deze onrustige tijd

Al vele jaren zet Zijne Heiligheid de Dalai lama zich onvermoeibaar in voor het bevorderen van compassie, geweldloosheid en vrede. Hij benadrukt het belang van mededogen bij het helpen oplossen van de problemen waar we vandaag in de wereld mee worden geconfronteerd.

De Dalai Lama: ‘Het ontwikkelen van mededogen en begrip voor anderen, brengt datgene wat we allemaal zoeken: rust en geluk.’ De gedachte hierachter is dat de eigen onderliggende visie en motivatie van een persoon van grote invloed zijn op hoe hij reageert op tegenslagen en gevaren van het leven.

Een houding van vriendelijkheid en mededogen geeft een gevoel van zelfvertrouwen, een innerlijke kracht die angst verminderd. De reactie van een mens op gevaar en het vermogen om met angst om te gaan, hangt grotendeels af van zijn persoonlijke kijk op de situatie. De persoonlijke kenmerken en gevoelens zijn vaak van grotere invloed op de beleving dan de aard van de situatie zelf.

Volgens de Dalai Lama zijn onze problemen terug te voeren tot op het niveau van het individu; ‘als het mensen aan morele waarden en integriteit ontbreekt, zal geen enkel systeem van wetgeving en regulering adequaat zijn.’

Hij redeneert dat wanneer bepaalde kwaliteiten van het hart zijn verwaarloosd of afgeleerd, we alleen nog kunnen reageren uit zelfbehoud. Dit gedrag heeft een vernietigend resultaat op onze omgeving en de wereld. De enige manier om te herstellen en vooruitgang te boeken is door inzicht- en gedragsverandering.

In de woorden van de Dalai Lama: “Ik ben een van de 7 miljard mensen die vandaag leven. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om na te denken over de mensheid en het welzijn van de wereld omdat het onze eigen toekomst beïnvloedt. We zijn niet op deze planeet geboren om problemen te creëren, maar om iets goeds te bewerkstelligen”.

ZH de Dalai Lama en ICT 16 september 2018 foto: SOTC/TSG

Het evenement in Rotterdam omvatte ook de overhandiging van een gift van ICT ter ondersteuning van de verspreiding van mededogen door seculiere ethiek, een van de kernboodschappen van de Dalai Lama.

ICT-bestuurslid Tempa Tsering zei: “Het werk van ICT is nog niet af, omdat de Tibetaanse kwestie nog niet is opgelost. ICT ondersteunt de Tibetaanse kwestie omdat het gebaseerd is op waarheid en gerechtigheid; een kwestie met wereldwijde implicaties, zowel wat betreft het milieu, alsmede op strategisch gebied.”

GESHE THUPTEN JINPA foto: SOTC/TSG

De middaglezing op 16 september was van GESHE THUPTEN JINPA. In deze lezing door Thupten Jinpa werden praktische manieren om de lessen van de Dalai Lama toe te passen belicht. De lezing omvatte eenvoudige mindfulness- en seculiere compassiemeditaties. Thupten Jinpa is de voornaamste vertaler van de Dalai Lama en de auteur van het boek ‘Compassie voor beginners.’

Richard Gere, de Dalai Lama en Thupten Jinpa

Bronnen: www.dalailama2018.nl, savetibet.nl

Delen: