Boek: Transformatie van de geest in acht verzen

Boek: Transformatie van de geest in acht verzen
door ine van schaik

Groot Mededogen
Transformatie van de geest in acht verzen van Langri Thangpa (1054-1123) of Langthangpa’s Acht verzen is een van de eerste Tibetaanse werken binnen de teksttrant gedachtentraining: de tweeëndertig − acht maal vier − regels omvatten het hart van het altruïstische ideaal en de toewijding van degenen die zich wensen in te zetten voor het welzijn van alle wezens. De opgeworpen kwestie in het eerste vers – hoe anderen vanuit een gevoelen van diepe erkentelijkheid te beschouwen − raakt direct de kern van het tekstgenre: de wijze waarop onze gewoonlijke zelfgerichtheid zich laat transformeren in een houding gericht op het waarderen en doen toenemen van het welzijn van de ander:

Om het hoogste doel te verwezenlijken
zal ik alle wezens koesteren
en ze beschouwen als kostbaarder
dan een wensvervullend juweel.

De contemplatie van Langri Thangpa Dorje Senge op het lijden van alle gewaarwordende wezens zou verregaande vormen hebben aangenomen − ‘degene met het betraande gezicht’ – en naar het verhaal gaat, waren de wilde dieren die rond zijn in afzondering gesitueerde verblijfplaats leefden zijn vrienden.*

Velen verzamelen zich in de vroege ochtend van de zeventiende september op locatie voor het door de Dalai Lama te bieden onderricht over de acht verzen van geshe Langri Thangpa.
De voorzitter van het organiserende comité introduceert op de haar zo eigen, beminnelijke, wijze het begrip compassie, een fundament binnen de tekst, als essentie van alle spirituele tradities, universeel van waarde voor de mens. Zijne Heiligheid begint zijn verhandeling in het Engels.
De verzen vormen tezamen een korte tekst – als boek eenvoudig transportabel, ‘(broek)zakformaat’ – evenwel zeer diepzinnig en veelomvattend. Op jeugdige leeftijd − vijftien, zestien jaar − heeft hijzelf de lering mogen ontvangen, om die sindsdien dagelijks te reciteren.
Het eigenlijke onderricht vervolgt de Dalai Lama in het Tibetaans, afgewisseld door het Engels van meester-vertaler Thupten Jinpa.
Het onderricht over de verzen als zodanig wordt voorafgegaan door een gedegen uiteenzetting van de grondbeginselen van de Boeddha-dharma, waarbij Zijne Heiligheid benadrukt dat het volgen van de dharma behelst deze te onderzoeken, te bestuderen en te analyseren, versus een minder tot geen vraagstellende houding van geloof en devotie.
De gegeven vertaalvorm biedt de toehoorder enige ruimte tussen de tekstsneden – eventueel aan te wenden ter reflectie en/of om een impressie van de entourage het bewustzijn te doen doordringen.

Goudgele draperieën als decor, Zijne Heiligheid in zijn kleed van warme donkerrood-gele couleur op een voorname zetel geïnstalleerd, ter rechterzijde geflankeerd door een duizendarmige beeltenis van Chenrezig, de bodhisattva van mededogen, ter linkerzijde door een Boeddha-beeld, daarvoor aan beide zijden al dan niet monastieke Tibetaans-boeddhistische geestelijken, onder wie Thupten Jinpa, gepositioneerd – een voor hart en geest heilzame sfeer om in te verwijlen.
Ode aan ‘(…) de bron van alle voorspoed en geluk (…), machtige Chenrezig, Tenzin Gyatso’ − ཐུགས་རྗེ་ཆེ, t’oeg dzje tsj’e; uw mededogen is groot…

Kadam Geshe Langri Thangpa Dorje Senge, Transformatie van de geest in acht verzen − https://bodhitv.nl/videos/livestream_dalai_lama/

* bron: Thupten Jinpa, Essential mind training. Tibetan wisdom for daily life. (Tibetan Classics). Boston: Wisdom Publications, 2011

© MK
Delen: