84000 – ideële Tibetaanse juwelen

84000 – ideële Tibetaanse juwelen
door ine van schaik

‘(…) I pay homage to Avalokitesvara, Mahesvara, lover of lotuses, giver of the supreme boon, who has power; who illuminates the world; who brings relief (…)’ – de Karandavyuha Soetra, de ‘precious king of the Mahayana sutras’, een van de door 84000 vertaalde teksten, is grotendeels gewijd aan het loven van bodhisattva Avalokitesvara. De titel Karandavyuha laat zich vertalen als een ‘kistje’ met de ‘grootse opeenvolging’ van manifestaties en verrichtingen van de bodhisattva van mededogen. Mede omvat de soetra een queeste naar de ‘six-syllable queen of mahavidyas’, de zes-lettergrepige mantra Om Manipadme Hum, de ultieme essentie van Avalokitesvara.
De Karandavyuha Soetra zou een van de eerste twee boeddhistische teksten zijn die Tibet hebben bereikt ten tijde van Lha Thothori’s heerschappij in de vijfde eeuw – afhankelijk van de geraadpleegde verslaglegging in een kistje dat vanuit de hemel op het dak van het koninklijk paleis in een neerwaartse beweging werd onderbroken, dan wel uit handen van missionarissen uit het land van Li, het hedendaagse Khotan.
De Karandavyuha Soetra is een vroege mantrayana-soetra en vormt de bron van de mantra Om Mani Padme Hum, die binnen de Tibetaans-boeddhistische traditie een prominente plaats inneemt. In de soetra worden in een serie vertellingen binnen verhalen de activiteiten van Avalokitesvara in verschillende rijken beschreven. Dit leidt uiteindelijk tot de beschrijving van de extreme zeldzaamheid van de bodhisattva’s mantra Om Mani Padme Hum, die als zodanig slechts twee keer voorkomt in de soetra. De tekst spreekt evenwel veelvuldig van de sadaksari mahavidya, de ‘zeslettergrepige grote formulering’.
De Karandavyuha Soetra vormt een basis en een bron van citaten voor het onderricht en de beoefening geformuleerd in de compilatie bekend onder de titel Mani Kabum ofwel de Honderdduizend woorden van Mani. De Mani Kabum, toegeschreven aan monarch Songtsen Gampo († 650), behelst een tussen midden twaalfde en midden dertiende eeuw ontdekte schattekst gewijd aan de bodhisattva van mededogen en vormt het fondement voor de rijke traditie van Tibetaanse Avalokitesvara-praktijken en -onderricht, waaruit de voorname rol van de soetra spreekt.
84000 Translating the Words of the Buddha is een ideëel initiatief, gericht op vertaling en wereldwijde toegankelijkheid van de canonieke Tibetaanse teksten die de Kangyur en de Tengyur omvatten. Inmiddels weet er zich zo’n 12,5 procent van de 70.000 te vertalen Kangyur-pagina’s gerealiseerd; naar verwachting vervolgd door de vertaling van de 161.800 van de Tengyur. Bij alle teksten biedt 84000 een introductie, noten, een bibliografie, een glossarium en referentiemateriaal anderszins, daarmede e-juwelen realiserend – een grote schat ten behoeve van het welzijn van alle wezens, levend in het heden dan wel later in de tijd. Of, aldus tulku Pema Wangyal Rinpoche: ‘It’s not just the heritage of one tradition, one civilization or one nation – it’s the heritage of the world. The Kangyur and Tengyur will really contribute to the happiness, peace and freedom of all mankind.’

The Baskets Display, Karandavyuha, Aryakarandavyuhanamamahayanasutra, read.84000.co/translation/toh116.html

Met dank aan: Studholme, Alexander, The origins of Om Manipadme Hum. A study of the Karandavyuha Sutra. Albany, NY: State University of New York Press, 2002

Delen: