Wereld gezondheidsdag

Vandaag is het Wereld gezondheidsdag.
Met deze dag, ieder jaar op 7 april, vraagt de WHO, de World Health Organization, aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld. De organisatie The Tibet Fund werkt samen met Patient Care Trust (PCT) om de barrières die de toegang tot kwalitatieve zorg in de weg staan te slechten voor kwetsbare Tibetanen.
PCT is een van de Tibetaanse organisaties en Community Empowerment deelnemers die financiële steun  ontvangen van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap.
Patient Care Trust zorgt voor pro-deo medische juridische ondersteuning aan economisch kwetsbare Tibetanen met levensbedreigende medische aandoeningen, ouden van dagen die geen achterban hebben en nieuw aangekomen vluchtelingen uit Tibet in ziekenhuizen in Delhi.
PCT heeft sinds 2014 meer dan 2000 patiënten bijgestaan.

Delen: