De mensenrechtensituatie in Tibet nog verder verslechterd in 2018

JAARRAPPORT TCHRD
In Tibet is de mensenrechtensituatie nog verder verslechterd in 2018, aldus het laatste verslag van het Tibetans Center for Human Rights and Democaracy (TCHRD).
De toegenomen beperkingen op de bewegingsvrijheid en reizen, plus de zogenaamde “campagne tegen de georganiseerde misdaad” die de Chinese overheid introduceerde, en die zich richt op de Tibetaanse samenleving en cultuur, zorgen voor een verslechtering van de al kritieke toestand van de mensenrechtensituatie in Tibet.
Klik hier en lees het rapport.

Het Tibetaans Centrum voor Mensenrechten en Democratie (TCHRD) is een geregistreerde, niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie, die in januari 1996 in Dharamsala (India) werd opgericht met de missie om de mensenrechten van het Tibetaanse volk in Tibet te beschermen alsook de beginselen van democratie in de ballingschap Tibetaanse gemeenschap.
Het centrum wordt volledig gerund en bemand door Tibetanen in ballingschap. De volledig Tibetaanse staf van het centrum erkent de realiteit van leven onder bezetting, van geboren worden in ballingschap en van het hebben van die toegang om accurate, actuele inzichten te verschaffen in het leven in bezet Tibet. Het centrum heeft directe en onmiddellijke toegang tot informatie van Tibetaanse vluchtelingen die Tibet ontvluchten via Nepal naar Dharamsala (India).

Een nationale campagne tegen “misdaad” en “zwarte en kwade krachten” die aan het begin van het jaar werd geïntroduceerd, resulteerde in de opsluiting, arrestatie en marteling van mensenrechten- en milieuactivisten en gewone Tibetanen en van Tibetanen die het gebruik van de Tibetaanse taal promoten, meldt het rapport.
In 2008 konden Tibetanen die van buiten TAR kwamen, beperkt pasjes verkrijgen om Lhasa te bezoeken. Anderen moesten hun paspoort inleveren zodat ze niet naar India of Nepal op bedevaart konden gaan. Zo werd de bewegingsvrijheid en de vrijheid van reizen steeds verder beperkt. Godsdienstige (boeddhistische) bijeenkomsten werden in de loop van 2018 verboden voor Tibetaanse schoolkinderen en overheidsmedewerkers.
Er mocht geen bezoek gebracht worden aan kloosters, zeker tweehonderd jonge monniken werden verwijderd uit hun gemeenschap en gedwongen ingeschreven in Chinese regeringsscholen.
Zonder aanleiding of zonder aanklacht of proces, worden Tibetanen gearresteerd en in de gevangenis gezet; vreedzame demonstranten, mensenrechtenactivisten, en burgers, zegt de TCHRD. China blijft volhouden Tibet te hebben bevrijd van het feodale bewind waar zij onder leed, en dat de Tibetanen economisch voordeel hebben bij de ontwikkeling in de regio.

Ganden

Bronnen:
TCHRD, Boeddhistisch Dagblad, Tibet.nu

Delen: