Ai WeiWei houdt Hong Kong in het oog

De Chinese kunstenaar Ai WeiWei is misschien wel de meest bekende Chinese dissident van dit moment. En hij overweegt een documentaire te maken over de siutatie in Hong Kong.
Het gaat puur om mensenrechten, in Hong Kong, zegt WeiWei, om vrijheid van meningsuiting.
Ai WeiWei zegt Hongkongers te mobiliseren om opnames te maken voor een documentaire over de protesten die momenteel gaande zijn.

De wereld kijkt toe, wat gaat er gebeuren.
De Chinese soldaten staan klaar, wat is het plan?
Natuurlijk wordt gevreesd voor een herhaling van de gewelddadige reactie op het Tiananmenprotest, het studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing (China) in 1989.
Er namen toen naar schatting een miljoen studenten en andere burgers aan deel, op filmbeelden is te zien dat er zelfs leden van de Chinese marine in uniform meeliepen in de demonstratie. Het protest werd bloedig neergeslagen op de avond van 4 juni 1989, met de dood van honderden danwel duizenden  mensen tot gevolg. Het was het grootste massale protest tegen de Communistische Partij van China en zijn instellingen sinds de revolutie in 1949.
Democratische activisten in Hong Kong, een voormalige kolonie van het Britse rijk, hebben een beroep gedaan op het VK voor interventie, maar Weiwei gelooft dat deze inspanningen niet zullen werken. “Ik denk dat Groot-Brittannië is uitgelachen door de Chinese regering,”aldus WeiWei. “Ik denk niet dat Groot-Brittannië verantwoordelijkheid gaat nemen. Als iemand die vecht voor mensenrechten, heb ik helemaal geen vertrouwen in Groot-Brittannië. ”
Of WeiWei er uiteindelijk voor kiest om het door zijn onderzoekers verzamelde beeldmateriaal om te zetten in een documentaire of een kunstwerk met tegenstanders, de aandacht die hij vestigt op het conflict tussen de Chinese overheid en haar burgers is van onschatbare waarde.

Sinds juni jl. protesteren inwoners van Hong Kong tegen de Chinese regering. Niet eerder waren er zulke massale demonstraties in de stad. Nadat Hong Kong zelfstandig werd van Engeland, zou de stad een zekere autonomie behouden ten opzichte van de Chinese regering. Een unieke positie, om het zo te zeggen.
Hongkong heeft een eigen juridisch systeem en een eigen politiemacht. Ook heeft Beijing het niet rechtstreeks voor het zeggen, maar er is in plaats daarvan een gouverneur, die wel door China is benoemd.
Begin dit jaar leidde een wetsvoorstel tot problemen: de wet zou uitlevering van inwoners van Hong Kong aan China mogelijk maken. Het wetsvoorstel staat momenteel in de koelkast. De gemoederen in Hong Kong lopen echter hoog op en de militaire aanwezigheid moet de demonstranten als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen.
Het vliegverkeer op de luchthaven van Hong Kong is ernstig ontregeld door de protesten. De Chinese overheid spreekt van terrorisme met betrekking op de protestanten. De demonstranten zelf bieden reizigers die gedupeerd worden door de ongeregeldheden hun excuses aan.
Er is door knokploegen en politie al geweld gebruikte tegen de demonstranten. Een vrouw liep ernstig letsel op aan haar oog, wat is opgepakt door verschillende kunstenaars uit Hong Kong die er tekeningen met leuzen van maakten: ‘oog om oog’,  verschillende demonstranten dragen nu symbolische ooglapjes.

©Badiucao
afbeelding YouTube

Lees ook: Wat er in Hong Kong gebeurt gaan ons allemaal aan

Bronnen: Wikipedia, Facebook, Observer.com, nieuwwij.nl, rtlz.nl, YouTube
Foto top: Ai WeiWei, © Artnet.com

Delen: