Zet Tibet terug op de kaart

30 September in Den Haag: Zet Tibet terug op de kaart! Op 30 september vond het debat plaats over de Nederland-China strategie met Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken. In de China nota wordt gezwegen over mensenrechten in Tibet.
Samen met International Campaign for Tibet, Amnesty International en de Oeigoerse gemeenschap roepen we de minister op altijd de mensenrechtensituatie in China te bespreken tijdens de betrekkingen tussen Nederland en China.

Tijdens de demonstratie in Den Haag betraden verschillende politici ons podium en spraken erover om in het debat te vragen het hoofdstuk dat de mensenrechten betreft te herschrijven. Daadwerkelijk kwam dit uiteindelijk in het debat ter sprake.

De NOS berichtte:
“De regeringspartijen CDA en D66 hebben forse kritiek op de China-strategie van het kabinet. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de strategie, waarin het kabinet voor de zomer het beleid ten aanzien van China uiteenzette, vrijwel niets vermeldt over de slechte mensenrechtensituatie in het land.
De Tweede Kamer en minister Blok debatteren vandaag over de kwestie. Ook oppositiepartijen hebben kritiek.
D66-Kamerlid Sjoerdsma noemt de strategie een lege huls. “Het bevat slechts analyses, maar is niet eens een begin van een antwoord op de grove schendingen in China.” Verder mist hij een analyse van het kabinet over hoe Nederlandse bedrijven en burgers beschermd kunnen worden in de handel met China.
Ook CDA-Kamerlid Van Helvert begrijpt niets van het ontbreken van een passage over de mensenrechten in het land. “Er moet alsnog een uitgebreid hoofdstuk over komen”, zegt hij. Als minister Blok het niet doet, zal het Kamerlid “zelf een hoofdstuk schrijven”.
“De schendingen van mensenrechten waar onder anderen Oeigoeren en christenen mee te maken hebben, zijn verschrikkelijk. Mensen worden in strafkampen gevangengehouden, er worden organen voor orgaanhandel afgenomen, gelovigen kunnen niet naar hun kerk. En dan staat er in de China-strategie een klein kopje waaronder je leest dat ‘Chinezen andere waarden hebben dan wij’. Dat kan zo natuurlijk niet”, aldus Van Helvert.

Van Helvert spreekt naar eigen zeggen vaak met Oeigoeren die in Nederland wonen. Hun ervaringen in strafkampen getuigen volgens hem van grove schendingen. Ook zou de Chinese overheid hen bespioneren en bedreigen. De Chinese ambassade vertelt het Kamerlid daarover dat “de verhalen van Oeigoeren die hem komen bezoeken onwaar zijn”.
Van Helvert heeft wel een idee waarom het kabinet de mensenrechten niet in de strategie heeft verwerkt. “De economische belangen zijn enorm en eenvoudig is het niet. Maar we moeten in Europees verband, en ook samen met de VS, laten zien dat we de mensenrechtensituatie in China niet accepteren. We zijn hier het land met een internationaal strafhof. We willen niet meteen met een VN-leger China in, maar we mogen de ogen niet sluiten.” Bron: NOS 30 september 2019

Op 9 september jl. sprak Tsering Jampa de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer toe tijdens een hoorzitting over de China notitie van de regering.
Op 24 september jl. bood ICT bijna 10.000 brieven aan de buitenlandwoordvoerders van de Tweede kamer aan, voorafgaand aan het debat over de China strategie met Minister Blok op maandag 30 september. Thubten Wangchen, Tibetaans parlementslid voor Europa en directeur van het Casa del Tibet in Barcelona, sprak bij de overhandiging de 7 kamerleden van de verschillende partijen toe.
En op 30 september kreeg die oproep gehoor. Een eerste stap terug op de kaart!
Zullen de Nederlandse politici volhouden die de mensenrechten in China op de agenda willen zetten? Wij volgen de ontwikkelingen op de voet!

 

Delen: