Wereld Kinderdag

Wereld Kinderdag werd in 1954 in het leven geroepen als Universal Children’s Day en wordt elk jaar op 20 november gevierd ter bevordering van internationale saamhorigheid, bewustzijn bij kinderen wereldwijd en verbetering van het welzijn van kinderen.
20 november is een belangrijke datum omdat het de datum is in 1959 waarop de Algemene Vergadering van de VN de Verklaring van de Rechten van het Kind heeft aangenomen. Het is ook de datum in 1989 waarop de Algemene Vergadering van de VN het Verdrag inzake de rechten van het kind heeft aangenomen.

Tibetaanse kinderen
foto SOTC

Sinds 1990 markeert Wereld Kinderdag ook de verjaardag van de datum waarop de Algemene Vergadering van de VN zowel de Verklaring als het Verdrag inzake kinderrechten heeft aangenomen.
Moeders en vaders, leraren, verpleegkundigen en artsen, regeringsleiders en maatschappelijke activisten, religieuze en gemeenschapsoudsten, evenals jongeren en kinderen zelf, kunnen een belangrijke rol spelen bij het relevant maken van Wereld Kinderdag voor hun samenlevingen, gemeenschappen en naties.
Wereld Kinderdag biedt ieder van ons een inspirerend startpunt om kinderrechten te bepleiten, te promoten en te vieren, wat zich vertaalt in dialogen en acties die een betere wereld voor kinderen zullen bouwen.
Dit jaar is extra speciaal, ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Een tijd om te vieren en een tijd om actie te eisen voor kinderrechten. Wat gaat u doen?

Wij denken vandaag aan de Tibetaanse kinderdorpen in India waar gevluchte Tibetaanse kinderen een thuis vonden en vinden, al decennia lang.
Tibetaanse kinderdorpen (Engels: Tibetan Children’s Villages of TCV) is een Tibetaanse niet-gouvernementele organisatie die in juni 1964 werd opgericht in McLeod Ganj, nabij Dharamsala in het noorden van India.
De organisatie sticht en beheert gemeenschappen van Tibetaanse kinderen in ballingschap die verweesd zijn of van hun ouders gescheiden leven. De organisatie werkt zonder winstoogmerk en geeft zorg en onderwijs aan bijna 17.000 kinderen. De organisatie stelt zich ten doel zorg en onderwijs te geven aan jeugdige Tibetaanse vluchtelingen zodat deze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot goede leden van de Tibetaanse gemeenschap en tot goede wereldburgers.
Jets├╝n Pema, de zus van Tenzin Gyatso (de huidige dalai lama) was de voorzitter van TCV vanaf de oprichting in 1964 tot augustus 2006. Zij werd opgevolgd door de heer Tsewang Yeshi.

Delen: