Tibetaanse Gebedsvlaggen

TIBETAANSE GEBEDSVLAGGEN

WINDPAARD
Het Windpaard draagt de Drie Juwelen of het wensvervullende juweel Cintamani op zijn rug. In het boeddhisme worden vlaggen gebruikt met het Windpaard in het midden en de vier dieren in de hoeken (windrichtingen). De wind verspreidt de goede energie van de vlaggenlijn met het windpaard, die bestaat uit vijf kleuren blauw, wit, rood, groen en geel. De kleuren staan voor de vijf elementen: blauw voor hemel, wit voor wind, rood voor vuur, groen voor water en geel voor aarde. Bij elk element hoort een eigenschap van de vijf Boeddha’s van Wijsheid. Blauw is zelfkennis, wit is gelijkheid, rood is zelfbeheersing, groen is goed handelen en geel is aanwezig zijn in het moment. De tekst op de vlaggen zijn de mantra’s (gebeden) voor de Boeddha’s van Wijsheid, de Dhyani Boeddha’s: (Vairocana, Akshobhya, Ratnasambhava, Amithaba en Amogasiddhi). De gebedsvlaggetjes brengen en verspreiden vrede, compassie, kracht en wijsheid. KLIK hier en bestel gebedsvlaggetjes.

GEBEDSVLAGGEN MET VOORSPOEDSYMBOLEN
Vlaggetjes met de Tibetaanse voorspoedsymbolen.


Oneindige knoop stelt de onderlinge afhankelijkheid van alles voor, vooral van de beoefening van de Boeddhistische leer en van de steun die dit aan de samenleving geeft. Zonder begin of einde, stelt hij ook de eindeloze wijsheid van de Boeddha voor.
Het Dharmawiel symboliseert het in beweging zetten van de Dharma, oftewel de Leer van de Boeddha en de verspreiding ervan.
Daksinavartasankha – De schelp symboliseert de diepe klank van de Leer van Boeddha, die alle voelende wezens wekt uit hun slaap van onwetendheid en hen aanspoort om hun eigen welzijn en dat van anderen na te streven.
Parasol symboliseert de bescherming van de Dharma voor voelende wezens tegen de verschroeiende zonnestralen (het lijden). De parasol behoedt voor ziekten, obstakels, ongelukken, boze geesten etc. Ook is de parasol het symbool voor de verfrissing van de schaduw van positieve daden.
Padma – De lotus symboliseert veel aspecten van het spirituele pad: hij groeit vanuit de modder en verschijnt schoon aan het oppervlak (zuivering) en geeft een prachtige bloem (verlichting). De knoppen staan voor een ieders potentieel voor de verlichting.
Survanamatsya – 
De gouden vissen staan oorspronkelijk voor de rivieren de Ganges en Yamuna in India, maar nu zijn ze een algemeen symbool voor voorspoed. Ook staan de vissen symbool voor het feit dat mensen die Dharma (Leer van de Boeddha) beoefenen niet bang hoeven zijn om te verdrinken in de oceaan van lijden, en zich vrij zullen kunnen bewegen als vissen in het water.
Kalasa – De vaas met schatten; staat voor de rijkdom van de boeddhistische leer maar ook voor lang leven, rijkdom, voorspoed.
Overwinningsbanier symboliseert de overwinning op negatieve activiteiten en belemmeringen verricht door lichaam, spraak en geest. Het banier getuigt van de volledige overwinning van de Dharma (leer van de Boeddha) op onwetendheid in onszelf.

KLIK hier en bestel gebedsvlaggetjes.

Delen: