Tibetaanse democratie gevierd, 31 augustus

In zalencomplex de Koning werd een Tibetaans feest gehouden, met inachtneming van de covid toelatingseisen.

Vandaag werd de aftrap gedaan voor het vieren van de Dag van de democratie  2 september wordt door Tibetanen wereldwijd de dag (van de democratie) gevierd. Het is vandaag 61 jaar geleden dat de (gevluchte) Tibetaanse regering in ballingschap de democratie omarmde en verkiezingen hield. Democratie is in Tibet zelf niet mogelijk. In Nederland begon de viering dit jaar in de Koning  in Amsterdam op 31 augustus.

Op 2 september 1960 legden de gekozen leden van de eerste Commissie van Tibetaanse Volksafgevaardigden (nu het Tibetaanse parlement in ballingschap) hun plechtige ambtseed af voor Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Dit markeerde de formele oprichting van een democratische regering van Tibet, gekenmerkt door een versmelting van spirituele en politieke principes. Om ervoor te zorgen dat het Tibetaanse systeem in ballingschap volledig democratisch is in al zijn fundamentele en diverse aspecten, presenteerde Zijne Heiligheid op 10 maart 1963 de ‘Ontwerp Grondwet voor een toekomstig Tibet’. Dit werd gevolgd door de goedkeuring van het Handvest van Tibetanen in ballingschap in 1991, wat de weg vrijmaakte voor meer directe vertegenwoordiging in de Tibetaanse regering in ballingschap.
Een jaar later richtte Zijne Heiligheid – voor de eerste keer in ballingschap – een Tibetaanse Opperste Rechtvaardigheidscommissie op, evenals de drie autonome organen van de CTA (Verkiezingscommissie, Openbare Dienstcommissie en Bureau van de Auditeur-generaal).
In 2001 werd het Handvest van Tibetanen in ballingschap gewijzigd in overeenstemming met de aanbevelingen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, waardoor de Kalon Tripa (premier) een ambt werd dat rechtstreeks werd gekozen door de Tibetanen in ballingschap.
In 2011, droeg Zijne Heiligheid al zijn administratieve en politieke autoriteit over aan de direct gekozen leiding, waardoor een gezaghebbend en stabiel democratisch bestuur in ballingschap werd opgericht en continuïteit in de Tibetaanse strijd werd verzekerd onder een leiding die rechtstreeks door het volk werd gekozen.

Delen: