Brief aan NOC*NSF

Geacht Olympisch Comité,

Ik schrijf u namens meer dan 1000 mensen van Tibetaanse afkomst die in Nederland een tweede thuis hebben gevonden en met spanning wachten op de beslissingen van uw sportbond en de bij u aangesloten sporters over de komende Winterspelen in China.

De spelen vinden plaats in een zeer complexe situatie. Aan de ene kant is er de Covid/Omikron-dreiging. Nog moeilijker en van groter belang op de lange termijn is de kwestie van de massale schending van de mensenrechten in China.

Tot dusver hebben wij geen duidelijke verklaring van uw kant over uw standpunt inzake de Spelen. Naar onze mening is er maar één antwoord op deze situatie. Wij vragen het NOC*NSF om een duidelijke veroordeling van de omstandigheden in China. Uw atleten moeten de kans krijgen om hetzelfde te doen. Dit veronderstelt dat zij zich oriënteren op de omstandigheden in China.

In Tibet, dat al meer dan 70 jaar door de Volksrepubliek China wordt bezet, wordt een beleid gevoerd dat leidt tot daadwerkelijke genocide. De Tibetanen worden beroofd van hun middelen van bestaan, hun cultuur en hun voortbestaan als volk. Dit beleid gaat gepaard met de meest grove schendingen van de mensenrechten en een regime van surveillance van ongekende proporties. Uw functionarissen en atleten moeten hiervan op de hoogte worden gebracht. Hun deelname aan de Spelen mag niet verkeerd worden  geïnterpreteerd of misbruikt als een goedkeuring van het Chinese beleid in Tibet. 

U bent in november 2021 door Dhondup Wangchen tijdens zijn bezoek aan Nederland op de hoogte gebracht van de situatie in Tibet. Er is echter geen verdere actie ondernomen. Wij vragen u het bijgevoegde rapport van de International Campaign for Tibet door te geven aan uw atleten die naar Beijing reizen. Als u echter de voorkeur geeft aan een gesprek (al dan niet via Zoom), zijn wij ook gaarne bereid dat te doen.

Met vriendelijke groet,

Dawa Tsering

Voorzitter, Tibetaanse Gemeenschap in Nederland

Delen: