Boek: Becoming your own therapist

Mensch & Mind, door Ine van Schaik.

‘De menselijke geest kent het potentieel van oneindige ontwikkeling. Indien je kunt ontdekken, wellicht slechts op heel beperkte wijze, dat wezenlijke vervulling voortkomt uit je geest, zul je je realiseren dat je de gegeven ervaring grenze(n)loos kunt verbreiden en dat het mogelijk is om voortdurende vervulling te ervaren. (…) Als je begrip hebt van de psychologische aspecten van menselijke problematiek, kun je ware liefdevolle vriendelijkheid ontwikkelen tegenover anderen. (…) Binnen
de boeddhistische psychologie worden zes basisemoties beschreven die ongunstig werken op de menselijke geest, in die zin dat ze de vredigheid ervan verstoren waardoor de geest rusteloos raakt: onwetendheid, gehechtheid, woede, hoogmoed, misleidende twijfel en vervormde zienswijzen. Dit zijn mentale houdingen; het betreft geen externe verschijnselen.
Om deze verduisteringen te doen verbleken, de oorsprong van alle leed en lijden, zijn overtuiging en vertrouwen niet bijzonder helpend; het gaat erom de aard ervan te doorgronden. (…)’* – de mens en de geest, oude geschriften uit de Pali-traditie indachtig, waaronder het eerste (dubbel)vers van de Dhammapada, deel uitmakend van de verzameling van korte teksten van de Boeddha, de Khuddaka-Nikaya:

Eerst komt het denken.
Het is het denken dat de wereld doet ontstaan (…)**

De dingen worden voorafgegaan door de geest,

hebben de geest als voorman,
worden door de geest gemaakt (…)*** 

Lama Thubten Yeshe (Tibet,1935-1984) ‒ tezamen met Lama Thubten Zopa Rinpoche (Nepal, 1946-2023) richtte lama-la in 1975 de Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT) op ‒ onderrichtte vanaf de jaren zeventig de Boeddha-dharma vanuit de Tibetaans-boeddhistische gelug-traditie aan westerse toehoorders, met als uitvalsbasis het Kopanklooster in Nepal.
Lama Yeshe genoot tot 1959 educatie in Tibet ‒ ‘In dat jaar vertelden de Chinezen ons vriendelijk dat het tijd was om Tibet te verlaten en kennis te maken met de wereld daarbuiten.’****
Via Geshe Rabten (1920-1986) zijn de biografieën van Lama Yeshe en Lama Zopa Rinpoche verweven geraakt en, zoals eerder in de tijd door enigeen geformuleerd, ‘verspreidden zij in het Westen het licht van de Dharma’. Het Lama Yeshe Wisdom Archive (LYWA) omvat onder meer verzameld onderricht van beide leraren, mede ter disseminatie. Met dank.

Lama Yeshe, Becoming your own therapist & Make your mind an ocean. Boston: Lama Yeshe Wisdom Archive (LYWA), 2003 – 123 p., ISBN 978-1-891868-13-9

* vertaling uit het Engels ivs
** Dhammapada / ingeleid en vertaald vanuit het Pali door Tonny Kurpershoek-Scherft. Amsterdam: De Driehoek, 1986, p. 23
*** Khuddaka-Nikaya.De verzameling van korte teksten deel I: Sutta-Nipata & Dhammapada / vertaald uit het Pali, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door Jan de Breet en Rob Janssen. Rotterdam: Asoka, 2002, p. 273
**** Lama Thubten Yeshe & Lama Thubten Zopa Rinpoche, Wisdom-energy. Two Tibetan Lamas on a lecture tour in the West.
Honolulu: Damchö Yarpel, 1976, p. 2

Het boek is gratis verkrijgbaar en als audiobook in zijn geheel op youtube te beluisteren.

https://www.youtube.com/watch?v=D20TPD8a8vE

Afbeeldingen, photos © https://www.lamayeshe.com/

Delen: