TIBET SUPPORT GROEP NEDERLAND

TIBET SUPPORT GROEP NEDERLAND

De Tibet Support Groep werd opgericht in 1989. Wat is de wereld veranderd in de tussentijd − of toch ook weer niet? Kijkend naar de mensenrechtensituatie zijn er veel verbeteringen zichtbaar. Meer mensen wonen in vrijheid zonder een alles controlerende overheid die zich overal mee bemoeit, ook achter de voordeur van het eigen huis. In één land is die situatie de afgelopen jaren niet verbeterd, integendeel zelfs. En dat is Tibet.

Jokhang tempel, Lhasa, Tibet © Pixabay

Voor de duidelijkheid enige geschiedenisfeiten over Tibet en de TSG op een rijtje.
* Oktober 1949 Het ‘volksbevrijdingsleger’ van Mao valt Tibet binnen en trekt op naar Lhasa. De overheersers dwingen Tibet een document te ondertekenen waarin Tibet afziet van soevereiniteit.
* Maart 1959 De onderdrukking door China wordt steeds heviger en er vallen veel Tibetaanse slachtoffers. De Dalai Lama wordt geadviseerd te vluchten en in zijn gevolg vluchten vele duizenden Tibetanen in een bange tocht over de Himalaya richting India. 
* 1966-1979 De jaren van de Culturele Revolutie. Tienduizenden Tibetanen worden vermoord en China poogt de Tibetaanse cultuur te laten verdwijnen, onder meer via het vernietigen van vele kloosters en tempels.
* 1989 Oprichtingsjaar van de Tibet Support Groep Nederland.
Enkele betrokken Nederlanders en Tibetanen in Nederland, steken hun hoofden bij elkaar en besluiten hun gedeelde liefde en betrokkenheid aangaande Tibet om te zetten in daden. In datzelfde jaar wordt de Dalai Lama de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. De Dalai Lama stelt China voor Tibet autonomie te verlenen binnen China. China gaat niet in op dit voorstel.
* 1995 De dan zesjarige Gedhun Choekyi Nyima wordt door de Dalai Lama aangewezen als de elfde Panchen Lama. China reageert door de Panchen Lama en zijn familie te ontvoeren. Sinds die tijd is er niets meer van hem en zijn familie vernomen.

De 11e Panchen Lama (foto: freetibet.org)

* 2008 Een grote opstand onder de onderdrukte Tibetanen in Tibet leidt tot veel media-aandacht voor Tibet in de rest van de wereld. China organiseert de Olympische Spelen.
* 2008 Lancering door de Tibet Support Groep van het tijdschrift Tibet.nu. Het blad verschijnt tweemaal per jaar en wordt gratis verzonden naar de donateurs. Het tijdschrift wordt gemaakt door een groep enthousiaste vrijwilligers met diverse achtergronden.
* 2013/2014 De aandacht van de wereld voor Tibet verslapt, maar de onderdrukking door China gaat in alle hevigheid door. Vele HanChinezen emigreren onder aanlokkelijke voorwaarden, gestimuleerd door de Chinese staat, naar Tibet. Het doel hiervan is de Tibetanen te marginaliseren in hun eigen land. Westerse media zijn niet meer welkom in Tibet. Toeristen worden mondjesmaat en soms helemaal niet toegelaten. Ongeveer 135 Tibetanen in en buiten Tibet steken zich uit wanhoop in brand in de periode 2009-2014.

Den Haag 10 maart © 2018 SOTC

Betekenis
En wat is dan de betekenis geweest van de Tibet Support Groep Nederland in al die jaren?  Ondanks dat de situatie voor de Tibetanen in Tibet niet beter is geworden, blijft de Tibet Support Groep Nederland als een onafhankelijke stichting het Tibetaanse volk steunen in het geweldloze streven naar zelfbeschikking. Het geluid over Tibet laten horen als een vooruitgeschoven post van de Tibetanen. De Tibet Support Groep Nederland beoogt het kenniscentrum over Tibet te zijn en de voorhoede te vormen van Tibetanen richting de politiek en de Nederlandse bevolking.
De achterban wordt gemobiliseerd via demonstraties in het land om het grote publiek te informeren over de situatie in Tibet. Zoals jaarlijks op 10 maart (herdenking Tibetaanse opstand).

Den Haag 10 maart © 2018 SOTC

Voorlichting Via vele vrijwilligers die in de regiogroepen actief zijn, wordt door middel van regionale activiteiten zoals jaarmarkten of braderieën aandacht voor Tibet gevraagd. De regionale groepen/vrijwilligers zijn van groot belang voor het geven van voorlichting over Tibet.
Ook beïnvloedt de Tibet Support Groep Nederland de politiek en de Nederlandse overheid door het aanbieden van petities. Enkele hiervan zijn overgenomen in de zogeheten ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse zaken.*

Tibetwinkel Vanaf het allereerste begin beschikt de Tibet Support Groep over een winkel, deze bevindt zich aan de Spuistraat in Amsterdam. De Tibetwinkel, ook door vrijwilligers gerund, is een belangrijk instrument voor de verspreiding van de boodschap over Tibet en − niet onbelangrijk − alle opbrengsten van de winkel komen ten goede aan het werk dat wij voor Tibetanen verrichten. In de afgelopen jaren heeft de Tibet Support Groep een website, webwinkel, Facebook-pagina en een Instagram account gecreëerd.

Spuibuurt Straatfeest

De Tibet Support Groep is onderdeel van een wereldwijde organisatie
De activiteiten in Nederland zetten geen zoden aan de dijk? China trekt zich toch nergens wat van aan en zeker niet van een klein land als Nederland? Maar schijn bedriegt, want de Tibet Support Groep is onderdeel van een wereldwijde organisatie: International Tibet Network (ITN). In samenwerking met ITN worden er gezamenlijke internationale acties georganiseerd. Enkele belangrijke voorbeelden hiervan zijn de protestmars tijden de Olympische fakkeltocht in 2008 in Parijs en een grote demonstratieve tocht van Tibetanen en hun supporters in Europa, in maart 2013 in Brussel, en de 10-maart demonstratie in Genève in 2018.
Last but not least zijn er onze donateurs. Wij realiseren ons dat iedere euro telt en wij zijn de donateurs dan ook zeer dankbaar. Indien u iets extra’s wilt doneren, dan vormt dat voor iedereen die betrokken is bij de Tibet Support Groep een extra stimulans om niet op te geven maar juist NU door te gaan.

De Tibet Support Groep Nederland is aangesloten bij het International Tibet Network

Met dank aan Thom Wennekes, Tibet.nu magazine

nieuwsbrief TSG december 2016

 

Delen: