TEKEN NU DE PETITIE

STOP CHINESE INTIMIDATIE
VAN TIBETANEN IN NEDERLAND

We roepen premier Rutte op actie te ondernemen. In de petitie spreken we onze verbijstering uit over het bestaan van illegale Chinese politieposten op Nederlandse bodem. Nederlandse staatsburgers van Tibetaanse komaf worden vanuit deze posten systematisch gevolgd en geïntimideerd.

We roepen premier Rutte op er zorg voor te dragen dat:

  • de Chinese politieposten daadwerkelijk onmiddellijk worden gesloten en te monitoren dat dergelijke illegale activiteiten niet op andere manieren doorgang vinden;
  • er een voorlichtingscampagne gestart wordt om Tibetanen, Oeigoeren en andere groepen die door China geïntimideerd worden op hun rechten te wijzen, en ervoor te zorgen dat zij zich veilig voelen in Nederland;
  • onderzocht wordt hoe dit vier jaar lang ongestoord heeft kunnen plaatsvinden;
  • er een transnationale aanpak komt en het kabinet werk maakt van de aanbevelingen van de Europese onderzoekscommissie die ervoor pleiten autoritaire staten te stoppen in hun aanvallen op onze democratische rechtsstaat.
  •  op korte termijn een delegatie van Tibetanen, Oeigoeren, en andere door China onderdrukte groepen te ontvangen, en met hen van gedachten te wisselen over hun situatie en mogelijke oplossingen.

 

 

 

 

 

HELP MEE EN ONDERTEKEN DE PETITIE, VRAAG VRIENDEN EN FAMILIE DEZE PETITIE OOK TE ONDERTEKENEN EN TE DELEN.

NAMENS DE TIBETAANSE GEMEENSCHAP NEDERLAND, DE INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET EUROPE EN DE TIBET SUPPORT GROEP HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN.

Delen: