Petitie

STOP CHINESE INTIMIDATIE VAN TIBETANEN IN NEDERLAND

ROEP PREMIER RUTTE OP OM DE CHINESE INTIMIDATIE VAN DE TIBETANEN IN NEDERLAND TE STOPPEN

Geachte minister president Mark Rutte,

Met verbijstering heb ik kennisgenomen van het bestaan van illegale Chinese politieposten op Nederlandse bodem. Nederlandse staatsburgers van Tibetaanse komaf worden vanuit deze posten systematisch gevolgd en geïntimideerd.

Op deze manier proberen de Chinese autoriteiten ook hier in Nederland critici van het regime het zwijgen op te leggen. Uit angst kiezen Tibetanen daarom vaak voor zwijgen en zelfcensuur. Deze impact op de vrijheid en veiligheid van Nederlandse burgers baart mij grote zorgen.

Het is uitermate betreurenswaardig dat de Nederlandse overheid niet alleen ernstig heeft gefaald om haar onderdanen te beschermen, maar dat het juist ook diegenen betreft die hier een veilig heenkomen hebben gezocht.

Het is verheugend dat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken in dezen inmiddels een stevig standpunt heeft ingenomen. Onmiddellijke sluiting, een onderzoek en het instellen van een meldpunt is echter niet voldoende.

In het licht van het bovenstaande roep ik u met klem op er zorg voor te dragen dat:

  • de Chinese politieposten daadwerkelijk onmiddellijk worden gesloten en te monitoren dat dergelijke illegale activiteiten niet op andere manieren doorgang vinden;
  • er een voorlichtingscampagne gestart wordt om Tibetanen, Oeigoeren en andere groepen die door China geïntimideerd worden op hun rechten te wijzen, en ervoor te zorgen dat zij zich veilig voelen in Nederland;
  • onderzocht wordt hoe dit vier jaar lang ongestoord heeft kunnen plaatsvinden;
  • er een transnationale aanpak komt en het kabinet werk maakt van de aanbevelingen van de Europese onderzoekscommissie die ervoor pleiten autoritaire staten te stoppen in hun aanvallen op onze democratische rechtsstaat.
  •  u op korte termijn een delegatie van Tibetanen, Oeigoeren, en andere door China onderdrukte groepen ontvangt en met hen van gedachten wisselt over hun situatie en mogelijke oplossingen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,