Chinese camera’s en malware verwijderd in Nederland

Eerder deze week lazen we dat de gemeente Amsterdam camera’s van Chinese makelij verwijdert, nu is bekend geworden dat defensie Chinese malware heeft ontdekt en onderzocht. Malware is een afkorting van ‘malicious software’, schadelijke software. Het is een term om virussen, ransomware, spyware, Trojaanse paarden en alle andere typen code of software te beschrijven die is gemaakt om schade te veroorzaken.

Een link van AT5 (KLIK HIER) over de camera’s. “Gemeente vervangt ruim 1200 Chinese camera’s: De gemeenteraad maakt zich er al jaren druk om: de vele Chinese camera’s in de stad. In de raad werd al veelvuldig gediscussieerd over de gevaren ervan. Zo zou er angst leven over Chinese spionage in ons land. Ook bestaat de kans dat de apparaten geproduceerd zijn in Chinese regio’s waar mensenrechten worden geschonden. Een voorbeeld van dat laatste is de onderdrukking van de Oeigoeren in China. Het is bekend dat op grote schaal dwangarbeid door deze moslimminderheid wordt verricht.

Suleyman Aslami van D66 diende daarom vorig jaar een motie in. Hij riep daarin op om een groot onderzoek in te stellen naar bovenstaande gevaren die de Chinese apparatuur met zich meebrengen. “Er zijn zorgen over mogelijke betrokkenheid van fabrikanten van Chinese camera’s bij mensenrechtenschendingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om camerabeelden door te sluizen naar de Chinese overheid.” Een groot deel van de raad steunde het verzoek om hiernaar onderzoek te doen.”

Een link over Defensie (KLIK HIER) om meer te ontdekken over de eventuele spionage en schadelijke software uit China.
“De Chinese spionagesoftware die vorig jaar werd gevonden op een computernetwerk van Defensie, is veel wijder verspreid dan tot nu toe bekend was. Hackers slaagden erin minstens 20.000 beveiligingssystemen van (westerse) overheden, internationale organisaties en bedrijven in de defensie-industrie binnen te dringen. Dat melden de inlichtingendiensten MIVD en AIVD en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) na aanvullend onderzoek.”

Bronnen:
MSN

Spionage en mensenrechtenschendingen: gemeente vervangt ruim 1200 Chinese camera’s – AT5

Delen: