Universiteiten onder druk China

The story continues.

De Tibet Support Groep ontving eerder al veel signalen over pogingen tot beïnvloeding van universiteiten wereldwijd door China. Op deze website is al eerder gepubliceerd over hoe de Rijksuniversiteit Groningen een campus wilde openen in China, voorbijgaand aan de mensenrechtensituatie en beperking van vrijheid van meningsuiting in China en de onderdrukking van Tibet door China.

De Amerikaanse krant de Washington Post publiceerde 14 januari jl. een artikel over de universiteit van Austin, Texas (VS).
Als onderdeel van een brede inzet op beïnvloeding van Amerikaanse instituten, probeert China de discussie bij Amerikaanse universiteiten te beheersen, kritiek te beperken en het universitaire programma te beïnvloeden, onder andere door het doen van grote investeringen, onder de paraplu van verschillende organisaties met een sterke band met Beijing. Nu begint deze beïnvloedingscampagne verzet op te roepen onder academici en wetgevers in de Verenigde Staten. Bij de Universiteit van Texas in Austin (VS) kwam het recent tot een conflict.
Na een langdurige interne discussie, een onderzoek op hoog niveau en een interventie van senator Ted Cruz, heeft de universiteit vorige week een voorstel afgewezen van de voorzitter van het nieuwe China Centrum om geld te accepteren van de China United States Exchange Foundation (CUSEF), het China Verenigde Staten Uitwisselingsfonds. Deze in Hong Kong gevestigde stichting en diens voorzitter Tung Chee-hwa, hebben sterke banden met de afdeling van de Chinese Communistische Partij die beïnvloedingsoperaties in het buitenland leidt.

De discussie bij de Universiteit van Texas barstte los toen het China Public Policy Center bij de LBJ School of Public Affairs van de universiteit in augustus werd geopend. Executive director David Firestein stelde voor om de CUSEF een hofdinvesteerder van het inititatief te maken.

 Firestein, een voormalig medewerker buitenlandse zaken, werkte al eerder samen met CUSEF. Nadat verschillende profesoren en universiteitsleden hun zorg uitspraken over de banden die CUSEF onderhoudt met Tung en de Communistische Partij van China, startte universiteitsdirecteur Gergory Fenves een onderzoek.

Gedurende enkele weken sprak Fenves met verschillende experts over het mogelijke risico dat het accepteren van geld van de CUSEF de universitaire academische integriteit zou compromitteren, of China invloed zou geven op het academische aanbod.

Terwijl dit onderzoek liep, organiseerde Firestein een evenement in november 2017, dat door CUSEF verzorgd werd en waar een voormalige minister van buitenlandse zaken uit China verscheen. Vlak daarna, werd onthuld dat Tung vicevooritter is van het partijorgaan Chinese People’s Political Consultative Conference, de  CPPCC and the Communist Party’s United Front Work Department werken samen aan China’s invloed in het buitenland.
De organisatie van Tung heeft al meerdere danktanks en onderzoeken van topuniversiteiten gefinancierd, inclusief de Johns Hopkins University School of Advanced International Studies en het Brookings Instituut. Een vertegenwoordiger van CUSEF verklaarde dat de stichting geen agent is van de Chinese overheid en dat het door donateurs wordt gefinancierd die geloven in een positieve relatie tussen China en de VS.

Voor UT-Austin (Universiteit van Texas in Austin) op de lijst van CUSEF kwam te staan kwam Cruz tussenbeide. Op 2 januari waarschuwde hij Fenves per brief dat het accepteren van geld van CUSEF China de gelegenheid zou kunnen geven propaganda te verspreiden en de geloofwaardigheid van de universiteit aan zou kunnen tasten.
Die vrijdag, 5 januari, liet Fenves Cruz weten dat UT-Austin geen investering van CUSEF zal accepteren voor het China Centrum.

Voor de waarschuwing van de senator, had de universiteit hier al toe besloten, aldus Fenves. Na alle informatie uit verschillende hoeken besloot de universiteit alle CUSEF gelden te weigeren.
De beslissing van UT-Austin heeft niet alleen implicaties voor de toekomst van Chinees geld in het hoger onderwijs maar ook op de invloed van Chinese bemoeienis in de vrije samenleving.

Westerse universiteiten krijgen steeds vaker te maken met dit soort gevallen van poging tot beïnvloeding door China. De Chinese overheid heeft de oprichting van honderden Confuciaanse instituten gefinancierd op universiteitscampussen die niet alleen de westerse studenten willen beïnvloeden maar die ook controle uitoefenen op Chinese studenten die buiten China studeren. Er wordt op gelet dat zij zich niet negatief uitlaten over de Chinese Communistische Partij.

Lees Universiteiten versus Chinese censuur waarin de Tibet Support Groep eerder berichtte over universiteiten in Australië versus Chinese invloed, en Cambridge University Press onder Chinese invloed.

In het TSG artikel Rijksuniversiteit Groningen lonkt naar China meer over de plannen van de RUG betreffende een campus in China.

Lees meer over de Confuciaanse Instituten: The Post’s View: The price of Confucius Institutes

 

 Drs. B.J. de Bree
Foto’s: © Pixabee
Delen: