20 juni Wereld Vluchtelingendag

Vandaag is Wereld Vluchtelingendag. Een dag om even stil te staan bij de Tibetanen die al 60 jaar in ballingschap leven verspreid over de hele wereld.
De Tibetaanse diaspora leeft tussen twee werelden. De Tibetaanse vluchtelingen proberen een leven op te bouwen in het buitenland waar ze asiel hebben gekregen als vluchteling maar tegelijk verlangt iedere Tibetaan terug te keren naar zijn thuisland Tibet.
De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Vluchteling’ (World Refugee Day / Wereld Vluchtelingendag). Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.
Wereld Vluchtelingendag
De bekendste Tibetaanse vluchteling is de Dalai Lama.
Sinds zijn vlucht over de Himalaya naar India in 1959, heeft hij altijd de wereld afgereisd om met wereldleiders te spreken over de situatie in Tibet.
De vlucht van de Dalai Lama.
Tijdens de nieuwjaarsviering in Lhasa, Tibet, van 1959, werd het gerucht steeds sterker dat het Chinese leger de Dalai Lama zou arresteren. De menigten mensen die op straat waren om Losar (Tibetaans Nieuwjaar) te vieren, begonnen zich bij het Norbulingka, het zomerpaleis van de Dalai Lama in Lhasa, te verzamelen. De Dalai Lama kon toen al geen kant meer op.
Het Chinese leger omsingelde op zijn beurt het Norbulingka en de groeiende groep loyale Tibetanen. Duizenden mensen, uit alle lagen van de bevolking, stelden zich uiteindelijk op rond het paleis.
Toen er door het Chinese leger mortiergranaten werden afgevuurd, was het duidelijk dat de Dalai Lama moest vluchten, en in vermomming ging Zijne Heiligheid op pad – een onzekere tocht over de Himalaya.
Zijn gouden gewaad bleef, in afwachting van zijn terugkeer, achter in het Potala, het winterpaleis.

september © MK

In 1951 is door de Verenigde Naties het vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’, waarin staat dat ‘een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten’.

In dit ‘Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen’ staat een nadere omschrijving wie als vluchteling is te beschouwen en welke verplichtingen staten die het verdrag ondertekend hebben, op zich nemen.

Bij het 50-jarig bestaan van dit verdrag is voor het eerst, op 20 juni 2001, wereldwijd de Wereld Vluchtelingen Dag gehouden. Er is weliswaar veel veranderd in de laatste 50 jaar, maar de noodzaak om bescherming te geven aan vluchtelingen die dat nodig hebben blijft hoogst actueel. Deze dag wil er toe aanzetten om te blijven streven naar blijvende oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.

Delen: