ACTIE: Schud de Tweede Kamer wakker: zet Tibet terug op de agenda

ACTIE: Kom Maandag 9 september ook naar Den Haag om bij de Tweede Kamerleden aan te dringen op aandacht voor Tibet in de plannen met China.

Op maandag 9 september organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting over de Nederland-China strategie van 13:00-16:00 uur.
Tibet wordt in de China notitie niet genoemd. Tsering Jampa is uitgenodigd om te spreken over de mensenrechtensituatie in Tibet.
Steun haar pleidooi.
Kom maandag 9 september naar Het Plein in Den Haag, van 12.00 tot 17.00 uur om je stem te laten horen en onze actie te ondersteunen om Tibet terug op de kaart te zetten.
Kunt u er niet bij zijn? Dan kunt u online de livestream bekijken vanaf 13:00.
Teken en deel de petitie! Klik hier om naar de petitie te gaan

Met deze brief wil ik u mijn grote zorg kenbaar maken over de verontrustende mensenrechtensituatie in Tibet en het feit dat Tibet in Nederland van de politieke agenda is gevallen. Sinds de bezetting van Tibet zestig jaar geleden voert China in Tibet een beleid gericht op assimilatie en totale controle over het sociale, religieuze en politieke leven van de Tibetanen. Het Chinees is ingesteld als de officiële voertaal, het Tibetaans wordt niet meer onderwezen. Miljoenen Chinezen zijn verhuisd naar Tibet, aangemoedigd door China. De Tibetanen vormen een minderheid in hun eigen land, worden gediscrimineerd en staan sociaal-economisch op grote achterstand bij de Han-Chinezen. Megadammen, mijnbouw en lozingen hebben desastreuze gevolgen voor Tibets fragiele ecosysteem, de biodiversiteit en klimaatverandering in Tibet en voor landen stroomafwaarts in Azië. Tibetaanse nomaden worden van hun land naar betonnen kampementen verjaagd. Het is niet langer mogelijk weg te kijken van de vernietiging van de Tibetaanse cultuur en identiteit door China.
U, als volksvertegenwoordiger, hebt de verantwoordelijkheid uw stem te laten horen en de Nederlandse regering ter verantwoording te roepen.
Ik wil u dringend verzoeken minister Blok van Buitenlandse Zaken op te roepen tijdens het Notaoverleg beleidsnotitie Nederland-China op 30 september 2019:
1. een oplossing voor de Tibetkwestie centraal te stellen in de bilaterale relatie met China;
2. bij China aan te dringen op hervatting van de dialoog met de Dalai Lama om tot een vreedzame oplossing voor de Tibetkwestie te komen;
3. China op te roepen de fundamentele rechten van Tibetanen te respecteren, met name vrijheid van cultuur, taal en religie en zeggenschap over de economische ontwikkeling van Tibet;
4. bij China aan te dringen op vrije toegang tot Tibet voor diplomaten, journalisten, burgers en functionarissen van de Verenigde Naties, waaronder de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en Speciale Rapporteurs;
5. financiële middelen vrij te maken voor projecten die het behoud en de ontwikkeling van de Tibetaanse taal en cultuur in Tibet stimuleren en economische ontwikkeling bevorderen.

Maandag 9 september, vanaf 12:00 uur,
Locatie
Het Plein, Den Haag
Plein 17A
2511 CS, Den Haag

Bronnen: TSG, ICT

Delen: