IM Tenzin Delek Rinpoche

Precies vijf jaar geleden werd bekend dat Tenzin Delek Rinpoche onder verdachte omstandigheden in gevangenschap was overleden.
Tijdens zijn leven zetten Tenzin Delek Rinpoche zich in voor de mensenrechten in Tibet en het behoud van de Tibetaanse cultuur.


Tenzin Delek Rinpoche

Op 24 januari 2005 werd Rinpoche’s doodvonnis omgezet in levenslange gevangenisstraf, na herhaalde oproepen van de internationale mensenrechtenorganisaties en een wereldwijde campagne van Tibetanen in ballingschap.

Tenzin Delek Rinpoche overleed onder verdachte omstandigheden in een Chinese gevangenis in Tibet. Hij was 65 jaar en zat al 13 jaar in de gevangenis, daartoe veroordeeld door Chinese autoriteiten op basis van, volgens familieleden van Tenzin Delek Rinpoche, valse beschuldigingen.
Tenzin Delek werd in 2002 gearresteerd in verband met een ontploffing op 3 april 2002 in Chengdu, waarbij drie mensen gewond raakten. Hij werd ter dood veroordeeld op beschuldiging van terrorisme en het aanzetten tot seperatisme. De straf werd omgezet in levenslang in 2005. Later werd de straf omgezet naar een gevangenisstraf van 20 jaar.
Zijn nicht Nyima Lhamo vluchtte uit Tibet in 2016, om aandacht te vragen voor haar onder verdachte omstandigheden overleden oom en de schrijnende situatie van politieke gevangenen in Tibet. Sindsdien zet Nyima Lhamo zich actief in door onder meer getuigenis af te leggen in het Europese parlement, de VN Mensenrechtenraad en regeringen. Haar bezoek aan Nederland in 2017 maakte deel uit van haar Europese tour, waarbij ze ook ontmoetingen had met politici, mensenrechtenorganisaties, het publiek en de media. Zij zet haar werk voort en reist de wereld over. Haar gezin in Tibet staat onder bewaking.

Als een echte mensenrechten activiste is Nyima Lhamo nog steeds werkzaam en spreekt voor politici en commissies over de hele wereld.

Op 12 juli 2019 schreef Nyima ter nagedachtenis aan haar oom:
July 12th
Outside world looks
Beautiful sunny day
But six million Tibetans
Are under flooding of tears.
July 12th
My hero’s day
Tenzin Delek Rinpoche
You are my hero
You are the hero of this world
Who contributed life for
All other being’s happiness.
Miss you forever my hero.

Nyima Lhamo in Den Haag 2017 © SOTC

bronnen: Tibet,nu; savetibet.nl;

Delen: