Losar Tashi Delek

Gelukkig Nieuwjaar, Losar Tashi Delek!
Losar, het Tibetaanse nieuwjaar, vindt plaats op donderdag 3 maart en luidt het jaar van de watertijger in. Het nieuwe jaar markeert een periode van deugdzame activiteit onder boeddhistische beoefenaars. Alle activiteiten die tijdens deze periode worden gedaan, ten goede of ten kwade, worden exponentieel vermenigvuldigd in hun kracht doordat ze in overeenstemming zijn met – of niet op één lijn liggen met- de grote daden die de Boeddha zelf verichtte tijdens dezelfde astrologische periode meer dan 2500 jaar geleden.
Deze periode culmineert met de Dag der Wonderen op de volle maan, vrijdag 18 maart. Het is een zeer krachtige tijd om te oefenen en je toewijding aan zowel oefening als studie te vergroten, omdat de zegeningen van die magische gebeurtenis kunnen worden aangewend om te helpen bij je persoonlijke evolutie naar verlichting.

De viering van Losar bestond al in de voor-boeddhistische tijd in Tibet. Voorbereidende oefeningen met het lezen van teksten en meditatie beginnen gewoonlijk vijf dagen eerder. Ook vindt er in de huizen eerst een grote schoonmaak plaats, heeft de familie nieuwe kleren, worden ruzies bijgelegd en schulden vereffend. Er wordt als het ware een nieuw leven begonnen.

De eerste dag van het Losarfeest wordt overwegend met de familie gevierd. De tweede dag is aan religieuze zaken gewijd. Er worden grote thangka’s in de kloosters opgehangen, cham dansen uitgevoerd en aan kloosterceremonies deelgenomen. De derde dag wordt in het openbaar gevierd, meestal in de open lucht, en wordt er chang (gerstebier) gedronken.

Losar valt niet gelijk aan Nieuwjaar in de meest gebruikelijke, gregoriaanse, tijdrekening.

bronnen: wikipedia, namgyal.org

Delen: