Nieuwe penningmeester Tibet Support Groep Nederland

Sinds 1 juli ben ik bestuurslid en penningmeester van de stichting TSG. In verschillende functies in de non-profit-sector heb ik ervaring opgedaan in de financiële administratie, van financieel medewerker tot controller. Ik vind het leuk om als bestuurslid actief te zijn en met mijn ervaring en kennis de stichting te ondersteunen.

En waarom dan bij de TSG?

De oorlog in Oekraïne was mede aanleiding hiertoe. Ook daar worden mensenrechten geschonden en wordt het recht op zelfbeschikking niet erkend. Ik wil dan ook graag een bijdrage leveren om de situatie van de Tibetanen bekendheid te blijven geven. En natuurlijk, als penningmeester is het allereerst mijn taak om de financiën te beheren; van de winkel, de website en de donateursadministratie. Dank ook aan alle donateurs voor hun ondersteuning en financiële bijdrage.

Voor ons werk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u de website

raadplegen of contact opnemen met de coördinator of met het bestuur van de TSG, info@tibet.nu

Bert Koolhaas

Delen: