Demonstratie 10 december, Amsterdam

STOP INTIMIDATIE DOOR CHINESE OVERHEID IN NEDERLAND

Demonstratie op de Dam in Amsterdam, op 10 december 2022,  de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, 15:00-18:00 uur

De Tibet Support Groep,  International Campaign for Tibet, de Tibetaanse Gemeenschap, Hongkongers, Oeigoeren, Zuid=Mongoliers,  en Chineze democraten  zullen aanwezig zijn.

Tot onze verbijstering bleek eind oktober jl. dat er zich in Nederland illegale Chinese politieposten bevonden. Nederlandse staatsburgers van Tibetaanse afkomst worden vanuit deze posten systematisch gevolgd en geïntimideerd. Dit is weer een manier van de Chinese autoriteiten om te proberen in Nederland critici van het CCP-regime het zwijgen op te leggen.

Uit angst kiezen Tibetanen vaak voor zwijgen en zelfcensuur. Deze impact op de vrijheid en veiligheid van Tibetaanse Nederlanders baart ons grote zorgen. Het is betreurenswaardig dat de Nederlandse overheid niet alleen ernstig heeft gefaald om haar onderdanen te beschermen, maar dat het juist ook degenen betreft die hier een veilig heenkomen hebben gezocht. Natuurlijk is het goed dat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken in dezen een stevig standpunt heeft ingenomen. Onmiddellijke sluiting, een onderzoek en het instellen van een meldpunt volstaat echter niet. Daarom hebben we een petitie opgesteld die ook u kunt tekenen op onze website, www.tibet.nu

We roepen op tot een voorlichtingscampagne die Tibetanen, Oeigoeren en andere groepen die door China geïntimideerd worden op hun rechten te wijzen, en pleiten ervoor te zorgen dat zij zich veilig kunnen voelen in Nederland.

We roepen premier Rutte op een onderzoek te laten doen naar hoe dit vier jaar lang heeft kunnen plaatsvinden, pleiten voor een transnationale aanpak en vragen het kabinet werk te maken van de aanbevelingen van de Europese onderzoekscommissie die erop gericht zijn autoritaire staten te stoppen in hun aanvallen op onze democratische rechtsstaat. Ook verzoeken we premier Rutte een delegatie Tibetanen, Oeigoeren en andere door China onderdrukte groepen te ontvangen en met hen van gedachten te wisselen over hun situatie en mogelijke oplossingen.

 

 

 

Delen: