Overeenkomst tussen Nepal en China: Tibetaanse vluchtelingen in het nauw

Na de ontmoeting tussen de Nepalese premier Pushpa Kamal Dahal Prachanda en de Chinese president Xi Jinping in Hangzhou hebben Beijing en Kathmandu dinsdag gezamenlijk een verklaring afgegeven waarin de hernieuwde toezeggingen van Nepal aan China over zaken die verband houden met Tibet en Tibetanen worden benadrukt.

De gezamenlijke verklaring tussen Nepal en China weerspiegelde de toewijding van de twee landen aan bepaalde principes in hun bilaterale betrekkingen die betrekking hebben op Tibetaanse aangelegenheden, waaronder grensbeheer en de inzet om anti-Chinese activiteiten in Nepal te beperken. De gezamenlijke systemen zeiden dat beide landen “een gezamenlijke inspectie van de grens tussen China en Nepal zullen ondernemen”, terwijl ze het belang van “samenwerking op het gebied van wetshandhaving voor de veiligheid van beide landen” erkennen. Het benadrukte ook het belang van “informatie-uitwisseling, capaciteitsopbouw en samenwerking” om de capaciteiten van hun wetshandhavingsinstellingen te vergroten.

Deze stap heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid onder belangengroepen, waaronder de International Campaign for Tibet (ICT). De belangenorganisatie zei dat zij het potentieel heeft om de veiligheid van Tibetaanse vluchtelingen in gevaar te brengen, inclusief de weinigen die erin slagen Nepal binnen te komen, omdat dit zou kunnen leiden tot hun mogelijke deportatie zonder adequate wettelijke bescherming in Nepal. Bovendien kan de overeenkomst ook bepalingen bevatten die de Chinese autoriteiten in staat stellen informatie over vluchtende Tibetanen te verkrijgen van de regering in Kathmandu.

De belangengroep benadrukte dat bij elke overeenkomst die betrekking heeft op grensbeheer of grensbeveiliging rekening moet worden gehouden met de internationale humanitaire beginselen en de rechten van vluchtelingen, inclusief het ‘beginsel van non-refoulement’, dat de deportatie van individuen verbiedt naar een plaats waar zij te maken kunnen krijgen vervolging of schade.

De laatste tijd kan het afnemende aantal Tibetanen dat via Nepal uit Tibet ontsnapt, worden toegeschreven aan de geïntensiveerde veiligheidsmaatregelen van China langs de grensgebieden en het bredere optreden in Tibet, evenals aan de medewerking van Nepal om Tibetaanse vluchtelingen de toegang tot zijn grenzen te beperken. De toestroom van vluchtelingen uit Tibet is aanzienlijk afgenomen na de reactie van de Chinese regering op de pan-Tibetprotesten in 2008.

De gezamenlijke verklaring herhaalde verder de toezegging van Nepal om “nooit enige separatistische activiteiten tegen China op het grondgebied van Nepal toe te staan”, waarmee het standpunt van Nepal werd aangegeven over het niet steunen of toestaan van acties die de soevereiniteit en territoriale integriteit van China zouden ondermijnen. In de verklaring van China stond dat het “Nepal krachtig steunt bij het handhaven van zijn onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit.”

Volgens meerdere bronnen zal de Nepalese premier Pushpa Kamal Dahal Tibet bezoeken, met een mogelijke bezoekdatum op 29 september.

bron Phayul

Delen: