Tibetfestival een feest van herkenning

De dans van de sneeuwleeuwen en de optredens van Namgyal Lhamo en Loten Namling, de dansen van de Tibetaanse kinderen. een reeks workshops (momo’s maken, kalligrafie, gebedsvlaggetjes kleuren, yoga enz.) en kramen met o.a. Tibetaanse kleding, Tibetaanse eten, het kon niet op op 10 december in De Koning in Amsterdam tijdens het Tibetaanse festival georganiseerd door de Tibetaanse gemeenschap. Mensen konden zo kennis maken met de Tibetaanse cultuur en bijdragen aan de oprichting van een Tibetaans cultureel centrum in Nederland.

In Nederland wonen ongeveer 1000 Tibetanen. In de afgelopen jaren hebben leden van de Tibetaanse gemeenschap hard gewerkt aan onze droom om een cultureel centrum op te richten dat we ‘thuis’ kunnen noemen. Met het toenemende aantal nieuwkomers en kinderen in onze gemeenschap willen we graag een permanente locatie creëren, zodat we het behoud van onze cultuur kunnen faciliteren en onze identiteit als Tibetanen kunnen vieren.

Het centrum moet ook een plaats worden waar de Tibetaanse gemeenschap en de Nederlandse samenleving elkaar kunnen ontmoeten voor een positieve uitwisseling tussen de unieke Tibetaanse cultuur van mededogen en wijsheid enerzijds en vrijheid, veiligheid en steun anderzijds.

Vanuit het diep gekoesterde verlangen om zo’n plek te realiseren, is er onder de leden van de Tibetaanse gemeenschap al 300.000 euro ingezameld. Dit is niet genoeg om het doel te bereiken, dus donaties worden zeer op prijs gesteld

Delen: