Nederland vraagt China te stoppen met gedwongen kostscholen in Tibet

Genève: Op 23 januari j.l. noemden 24 lidstaten van de Verenigde Naties Tibet en Tibetanen in hun mondelinge verklaringen tijdens de vierde cyclus van de Universal Periodic Review (UPR) van China. Hiervan hebben 21 landen ernstige zorgen geuit over de mensenrechtensituatie in Tibet, resulterend in 23 aanbevelingen.
Wij juichen de VN-lidstaten toe die Tibet hebben genoemd, en in het bijzonder Oostenrijk, Canada, Denemarken, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten, omdat zij China hebben aanbevolen het gedwongen schoolsysteem (kostscholen) af te schaffen dat bedoeld is om Tibetaanse kinderen met geweld te assimileren. Dit jaar werd het aantal aanbevelingen over Tibet ruimschoots verdubbeld vergeleken met de laatste evaluatie van China vijf jaar geleden, waaruit blijkt dat regeringen bereid zijn Peking ter verantwoording te roepen. De dramatische toename onderstreept de existentiële dreiging die het Chinese assimilatiebeleid vormt voor het Tibetaanse volk.
De reactie van China op de zorgen over het internaatsysteem was – zoals altijd – om eenvoudigweg de schuld te geven aan het uitgestrekte landschap en de grote hoogte van Tibet, wat eens te meer bewijst dat ze geen geldige rechtvaardiging hebben om 1 miljoen Tibetaanse kinderen van hun families te scheiden. en gedwongen naar Chinese kostscholen te zenden.

Nederland was bij de landen die China hebben gevraagd te stoppen met de gedwongen kostscholen in Tibet. Toch blijft de Tibet Support Groep actief om ervoor te zorgen dat  Tibet bij de Nederlandse regering in beeld blijft en dat handelsbelangen niet voor mensenrechten gaan.

Bronnen: Tibet Action Institute, Tibet.net

Delen: