S.O.S. Klimaatcrisis in Tibet

S.O.S. DE DERDE POOL
Het Tibetaanse Plateau, ook wel bekend als de Derde Pool, is een uiterst belangrijke regio voor mondiale klimaatsystemen. In dit uitgestrekte landschap ontspringen negen van de grootste rivieren van Azië, waar bijna twee miljard mensen afhankelijk van zijn. Het plateau bevat de grootste hoeveelheid gletsjerijs buiten Antarctica en de Noordpool en helpt bij het reguleren van klimaatsystemen in heel Azië.
 
De unieke omgeving van Tibet verandert echter. Samen met de Arctische en eilandlanden staat Tibet aan de frontlinie van de wereldwijde klimaatverandering en warmt het drie keer sneller op dan de rest van de wereld. Natuurrampen zoals droogte, aardverschuivingen en overstromingen nemen in frequentie toe. Als gletsjers en permafrost ontdooien, kunnen mensen in de bergen worden gedwongen om te migreren als gevolg van watertekorten. Miljoenen mensen stroomafwaarts kunnen ook de effecten van deze veranderde rivierstroom voelen. De gezondheid van het milieu van Tibet zal de gezondheid van klimaatsystemen in Azië en daarbuiten bepalen.

De grootste gletsjer in de Qilian-bergketen (zie foto) heeft zich sinds de jaren vijftig ongeveer 450 meter teruggetrokken. Gletsjers in het Qilian-gebergte, aan de noordoostelijke rand van het Tibetaanse plateau, trekken zich terug omdat de opwarming van de aarde veranderingen in het milieu met zich meebrengt die op lange termijn watertekorten kunnen veroorzaken, meldde Reuters. De grootste gletsjer in de Qilian-bergketen, bekend als Laohugou nr. 12, heeft zich ongeveer 450 meter teruggetrokken sinds de jaren vijftig toen onderzoekers China’s eerste meetstation opzetten om het te bestuderen. De gletsjer is met ongeveer 7 procent gekrompen sinds de metingen begonnen en de terugtrekking is de afgelopen jaren versneld, meldde Reuters. Het heeft ook ongeveer 13 meter ijs verloren doordat de temperatuur is gestegen, zei Qin Xiang, de directeur van het meetstation. “De snelheid waarmee deze gletsjer is gekrompen, is echt schokkend”, vertelde Qin aan Reuters. Qin voegde eraan toe dat sinds de jaren vijftig de gemiddelde temperatuur in het gebied met ongeveer 1,5 graden Celsius is gestegen zonder dat er een teken is van een einde aan de opwarming. Volgens een rapport van de staatsmedia dat door Reuters wordt aangehaald, heeft water dat uit de bergen stroomt, voor het eerst in 300 jaar een meer in de woestijn gevormd. Het Tibetaanse plateau wordt de derde pool van de wereld genoemd vanwege de hoeveelheid ijs die het bevat, de derde alleen achter Antarctica en de Noordpool. Reuters voegde eraan toe dat de terugtrekking van gletsjers in de bergen tussen 1990 en 2010 50 procent sneller was dan tussen 1956 en 1990, daarbij verwijzend naar gegevens van de China Academy of Sciences. De opwarming kan ook leiden tot watertekorten. “Overal in de regio verzamelt gletsjersmeltwater zich in meren en veroorzaakt verwoestende overstromingen”, zei Liu Junyan, activist voor klimaat en energie van Greenpeace Oost-Azië. “In het voorjaar zien we meer overstromingen, en als later in de zomer water het meest nodig is voor irrigatie, zien we tekorten.” (FreeTibet)

 

Woning Wereld
‘I am also an ardent supporter of environmental protection. We humans are the only species with the power to destroy the Earth as we know it. Yet, if we have the capacity to destroy the Earth, so, too, do we have the capacity to protect it. It is encouraging to see how you have opened the eyes of the world to the emergency to protect our planet, our only home. At the same time, you have inspired so many young brothers and sisters to join this movement.’ Aldus schreef Zijne Heiligheid de Dalai Lama in het voorjaar van 2019 aan de destijds zestienjarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg – als openingspassage opnomen in het onderhavige boekwerkje.

Het Our only home-pamflet spreekt over de bedreiging van het milieu, dat het overleven van de mens als zodanig, en dat van een diversiteit aan gemeenschappen van gewaarwordende wezens anderszins, zorgwekkend in gevaar brengt. Voorlichting over de gevolgen van de aantasting van het ecosysteem en de verontrustende afname van de biodiversiteit is van wezenlijk belang – met de daaraan verbonden noodzakelijke veranderingen, gedreven door actie. Universele verantwoordelijkheid dwingt tot het perspectief van de mensheid als eenheid in het licht van de klimaatcrisis. Het onvermijdelijke terugdringen van onwetendheid en hebzucht en het cultiveren van compassie – voor al wat de blauwe planeet bewoont. En zo meer.

In de lijn van Our only home vond er verleden januari een e-gedachtewisseling plaats tussen de Dalai Lama, Greta Thunberg en twee wetenschappers, begeleid vanuit het Mind & Life Institute, ‘A Conversation on the Crisis of Climate Feedback Loops’.* Zijne Heiligheid sluit deze virtuele bijeenkomst af met de volgende woorden tot de dan inmiddels – net – achttienjarige Greta: ‘I appeal to you, my younger Swedish sister, to continue to take responsibility for humanity and the world. Thank you.’

Moge het appèl zich gehoord weten in alle hemelsrichtingen en tijdig beantwoord worden – in gedachte, woord én daad.

Dalai Lama & Franz Alt, Our only home. A climate appeal to the world. London [etc.]: Bloomsbury, 2020 – 144 p., ISBN 978-1-4729-8392-3

* Mind & Life Institute – The Dalai Lama with Greta Thunberg and Leading Scientists: A Conversation on the Crisis of Climate Feedback Loops, 9-10 januari 2021, https://3eflcosga2p27vjw240zkfmu-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/01/2021_1-Climate-Convo_Recording-Transcript.pdf


Woning Wereld – Stichting Tibet Support Groep Nederland
Foto: Laohugou No. 12 glacier in the Qilian mountains, September 27, 2020. Credit: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Delen: